நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

Urgent Openings for MNC Company.

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 27661062      Personal Folder ID: 8688624

Dear Abdul,

Hi Friends,
Urgent Openings for MNC Company.
Skill sets : Good Communication, Willing to work in night shift, Good Attitude
Experience : Freshers or Experienced (1 and 2 experience)
Location : Chennai
No Positions : 100
Interview Scheduled every day from Monday to Saturday
Walk-in at 9.00am to 5.00pm
If you're interested kindly send me your updated resume.
Kindly refer some of Ur friends.
irfana@future-tec.co.in Mobile: 9500085572
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Future-Tec Software) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...