நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 11, 2012

System Admin - Bahrain 
ASAK Bothers,
 
There is urgent openeing at Bahrain for.
 
System Administrator
 
Qualification                         :               B Tech
 
Experience                            :               4 -5 years of System & Network Administration           
 
Skill set                                  :              
·         Installing, managing and troubleshooting Windows 2003/2008 Server based networks.
·         Knowledge in MS Windows server administration: Active Directory, DNS, Proxy, DHCP etc
·         Ability to co-ordinate with the Vendors for the task scheduling and  service delivery
·         Implementing security and installing applications using Group Policies
·         Setting up fault tolerance using s/w or h/w RAID.
·         Good Knowledge in MS- Exchange server 2007
·         Managing user accounts & Shares and File Permissions & disk quota & file screening.
·         Knowledge in configuring ISA server
·         Knowledge in Symantec Backup Exec 2010 products.
·          Knowledge in Symantec Backup System Recovery 2010 products.
·         Experience in HP Servers, Storages, Tape Libraries,
·         Experience on NAS
·         Experience on Cisco Routers and  VPN setup
·         Microsoft & Cisco certification will be a  plus.
 
 
Job Description                    :              
·         He will be responsible for 4-5 Wintel Servers.
·         He will  maintain and  manage 2003 Active  directory and  Exchange 2007 
·         He will be responsible for backups and escalations related to it.
·         Co-ordinate with the  Service  providers for Servers , Tape Drive and UPS (Ability to co-ordinate with the Vendors for the task scheduling and  service delivery)
·         He will ensure  the  Anti Virus  is  functioning  properly with all the  updates
·         He will be handling  Symantec Backup products
·         He will manage ISA Proxy & Exchange  2007 servers
·         He will also be responsible for the POS H/W support. 
·         He will be  ready to put  in long  hours in stretch during DR or Setup Activities
 
Regards,

Ashar Ahmad Khan
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...