நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, November 19, 2011

இலவச பயிற்சி - TAMCO / NFDC - சிறுபான்மையர்களுக்கு மட்டும்


Hi,
This is T.A.Sulaiman (Vidial velli)

fyi 

image file containing the minorities courses details
Since the interview will be on 1st and 2nd December 2011, you may mobilize the candidates for attending the interview on said date.
During the interview the followng certificate is required for selection.

1. COMMUNITY CERTIFICATE

2. 10TH MARK SHEET (Minimum 10th STD Pass)

3. School / College / Diploma - TC (Any One)

4. Income Certificate ( From Tashildar Office) - Income should be less than 1 Lakhs.

5. 2 Pass Port Photo

Thanking you

National Film Developoment Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Co-Optex Complex, Co-Optex Ware House Building

1st Floor, No: 350, Pantheon Road, Egmore, Ch-08

Phone: 044 - 2819 1203, 2819 2407, 2819 2506

Fax: 044 - 2819 2408

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...