நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, November 13, 2011

Linux Administrator - Ivesia Solutions

----- Forwarded Message -----
From: ivesia <pkrishna@ivesia.com>Experience required for the Job: 3 - 6 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 4.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Hi

We are conducting Walk-in for professionals with good experience in LINUX ADMINISTRATION on 5TH NOV 2011 (Saturday).

Ivesia Solutions is a CMMi LEVEL 5 organization providing software solutions for its clients in USA. Visit our website to know us better (www.ivesia.com)

PRIMARY SKILL SET:

- Should have experience in LINUX sytems administration
- Should have experience in Servers,Routers, Networking, Data Backup.
- Upgrade and troubleshoot Linux hardware and Operating software
- Should be willing to work in US TIMINGS.

EXPERIENCE: 2 to 5 Years

VENUE:
Ivesia Solutions (I) Pvt Ltd,
No.36, Vijayaraghava Road (Near to Vani Mahal),
T.Nagar, Chennai - 17 (Land mark: Near Andhra Club)

Date : 5TH NOVEMBER 2011 (Saturday)

Walk in Time: 10.00 AM to 1.00 PM

Contact: Prem Kumar.K
Contact numbers: 9445298470

Pls do refer some of your friends who would be interested in our positions.

With Regards

Prem Kumar.K | Sr- Executive HR | Ivesia Solutions (I) Pvt. Ltd.
36 Vijayaraghava Road | T.Nagar | Chennai 600 017 | INDIA
Land Mark - Behind Hotel Residency and Next to Birla Software
|www.ivesia.com Phone: +91 44 42969596 | Mobile: 94452 98470
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ivesia (sdfdf@yahoo.com, 36, Vijayaraghava Road, T Nagar,, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...