நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 21, 2011

Excellent Job Opening for C/C++ Developers !!!!


The sender of this email is registered with Naukri.com as SaiCores Pvt Ltd

Experience required for the Job: 2 - 5 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Dear Candidate,

Warm Greetings,

We Have a wonderful opportunity for "C/C++ Development (Mandatory)' to work with HCL - Chennai.

Experience Level: 2 to 5 Yrs
Job Location: Chennai

Interview Location: Chennai
Interview Date: Saturday 26th November 2011 (Face to Face)

Required Skills:

Development experience in any of the protocols in layer 2 to layer 7 (Mandatory)

Qualification:

BE/ B.Tech , M.E /M.Tech/ MS (CSE/EEE/ECE/IT)
MCA , M.Sc (CSE/IT)

If interested and available for direct interview on Saturday 26th November 2011 pls forward your updated profile immediately to get yourself scheduled for the interview with your

Total Yrs of experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:


"Would be highly appreciated if you refer your friends or colleagues'

Please apply directly with your update profile to: hcl.rachel@saicores.com

Thanks & Regards,
Rachel
Human Recourse
Tel: 044 4293 4444 Ext 307
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as SaiCores Pvt Ltd (poornima@sirsai.com, 9/5C, Ground Floor Nehru Nagar, 2nd Street Adyar, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...