நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

Bring Your Buddy! (Job Openings with TCS BPO)
---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>
 
                                                         
Date   22-Nov-11 (Tuesday)
Venue  Tata Consultancy Services
 DLF IT Park, 1/124, 7th Floor, Block-5,
 Mount Poonamallee Road, Next to L&T, Shivaji Garden,
 Nandambakkam Post, Manapakkam,
Chennai - 600 089,Tamilnadu
Registration Time:
Meet:
 10:00 AM to 2:00 PM
 Mavis Donna

            Role                  Experience Requirement (JD)

   
   
     
    Team Member
                   
                   
                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply
Date  23-Nov-11, (Wednesday)
Venue  Tata Consultancy Services
Tower A, 3rd Floor, Building No.6,W Block

 DLF Phase 3
 Gurgaon 122 002
Registration Time:
Meet:
 10:00 AM to 2:00 PM
 Surya Grover

           Role                Experience Requirement (JD)

   
   
    Team Member
                   

                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply
 Date   22-Nov-11 (Tuesday)

 Venue
 Tata Consultancy Services
Ground, 1st & 2nd Floor, Rameshwar Building,
Om Business Park, Ellora Park,Subhanpura, Baroda
Vadodara - 390023,Gujrat
 Registration Time:
 Meet:
 12:00 am to 3:00pm
 Rahul Shah

          Role                  Experience                                 Requirement (JD)

 
 
    Team Member
                 
                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply   

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Only Graduate
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...