நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

Wipro Infotech- MS SQL/ SQL ADMIN- Chennai


From: ER Resources <jyotisharma.hresource@gmail.com>

Sent: Tuesday, November 15, 2011 11:13 AM
Subject: Urgent Job Opening- Wipro Infotech- MS SQL/ SQL ADMIN- Chennai

The sender of this email is registered with Naukri.com as ER Resources
Experience required for the Job: 3 - 8 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 10.0 Lacs
Dear Candidate,
Hi,
Trust things are fine at your end.
There is an urgent job opening for Wipro Infotech
Organization-Wipro Infotech
Position1 : MS SQL/SQL Admin
Experience: 4- 6 years
Location: Chennai

Position 2: MS SQL/SQL Admin
Experience: 5 to 7 years
Location : Chennai

EXPERIENCE MANDATE :

1. Experience in clustering

2. Experience in replication

3. Experience in log shipping

4. Experience in database mining(optional)Please provide your details:

Complete Name:
Total Experience:
Relevant Experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Location:
Preferred location:
Graduation:
Year of Completion:
Post Graduation:
Year of Completion:
Date of Birth:

Please provide few References for the same skill set:About Wipro:
Organisation: Wipro Infotech is a global Company with presence in 45 countries. It partners with 162 Forbes 2000 clients. It has a diverse talent pool of 53000 employees from 23 nationalities.
Financials: For the year ended March 31st 2007, Wipro Infotech recorded revenues of Rs 24835 Mn, representing a growth of 46% YoY. PBIT grew by 47% YoY to Rs 2139 Mn.
Geography: Wipro Infotech i! s the leading strategic IT partner for companies across India,! the Middle East and Asia-Pacific. It has 9 regional offices in India besides offices in the KSA, UAE, Taiwan, Malaysia, Singapore, Australia, and other regions in Asia-Pacific and the Middle East.

Credentials: World's first Global Software Company to achieve Level 5 SEI-CMM
- World's first IT Company to achieve Six Sigma
-Top Network Integrator for the year 200
-No 2 Network Management Service Providers
-Majestic Partner of the Year 2006 by Sun Microsystems.
- Top SI partner of the Year 2006 by IBM
-Customer Advocacy Partner of the Year 2006 in Asia Pacific by Cisco.
Culture: "The Spirit of Wipro" is represented through the statements:
Intensity to win: Make Customers Successful. Team, Innovate, Excel.
Act with Intensity: Respectful for the individual. Thoughtful and responsible
Unyielding Integrity: Deliver in Commitments. Honesty and fairness in action
Please feel free to mail/call in case of any query. We will be more than glad to provide you the necessary inputs. We will be grateful if you can pass this information to your friends/Colleagues/Peers who would be interested in looking for a job change.
Looking forward to hear from you

Regards,
Jyoti Sharma
HReSource Consultants,
Phone: 09810330483
Email Id: jyotisharma.hresource@gmail.com

'Please, add me on linkedin (jyotisharma.hresource@gmail.com) and join the group 'HReSource Consultants' to know about all the future positions with us'
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ER Resources (response.hresource1@gmail.com, B-50, Green Field Colony, FARIDABAD, Haryana - 121001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...