நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

Interview Call Letter from Roverco Apparel Company----- Forwarded Message -----
From: Roverco Apparel Company Pvt Ltd <ramhr@ratthaindia.com>
The sender of this email is registered with Naukri.com as Roverco Apparel Company Pvt Ltd
Dear Candidate,
Congratulations. We are pleased to have short listed your candidature for the position of Sr.Executive - Accounts

The Rattha Group ( www.rattha.in )
Rattha Group with interests in Exports, Infrastructure and Hospitality.

Desired Candidate Profile:
Should be Bcom, BCS, Mcom, ICWA Inter, CA Inter.
Should minimum 5 yrs of experience in Accounts.
Should have working experience in VAT, TDS & Central Excise.


Interested candidates may walk-in to below mentioned venue on given date and time.

Dates: 15th to 18th November 2011
Time: 6.00 pm to 7.00 pm
Venue: Rattha Group,
(Opposite to Narada Gana Sabha),
No.37, T.T.K. Road,
Alwarpet, Chennai - 18.

Before coming, please confirm your participation through mail or phone.

Note : Those who already attend the interview, please ignore this mail.


Regards,
Ram,
HR Dept.,
Roverco Apparel Company (P) Ltd.,
Alwarpet, Chennai - 600 018.
Contact : 9841834800
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Roverco Apparel Company Pvt Ltd (ramhr@ratthaindia.com, #37, TTK Road, Alwarpet, CHENNAI, Tamilnadu - 600018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...