நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, November 13, 2011

Walk-In Recruitment Drive for 2010 Batch Graduates -chennai


Hi,
Greetings!!!
Cisco is conducting an open Walk –in /  Written Test for 2010 Batch graduates.
Eligibility criteria:
·        BE/ME/MTech/MCA/M.Sc with more than 70% marks or equivalent scores throughout their academics.
·        Candidates with IT experience of 6 Months – 1 Year.
·        2010 graduates only.
Positions are based out of Chennai.
This scheme does not fall under the Employee Referral Awards.
 
Date
6 Nov 2011 /  Sunday
Time
10 AM  To  1.00 PM
Venue
Tagore Engineering College
Rathinamangalam, Vandalur (via)
Chennai 600 048
 
Note:
o   Written test alone will be conducted on this day and the further levels of interviews will happen in the following week(s) based on the assessment results.
 
o   Please carry a print out of this letter (For Entry & as ID)
 
o   Test Duration : 45  Min
 
o   Please carry a copy of your resume
 
o   1 passport size photograph
 
o   Those who are offered will be required  to join within 2 – 4 Weeks
 
 
 
( 2011 & 2012  Batch candidates need not apply)
 
Cisco does not charge any fee at any stage of the recruitment process.
 
Cisco has not authorized any agency / partner to collect any fee for recruitment.
 
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...