நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

Looking for Accounts Professional, if interested kindly send in your resume and expected salary


----- Forwarded Message -----
From: Clara D'Silva <Clara.D'Silva@korcomptenz.com>
Subject: Looking for Accounts Professional, if interested kindly send in your resume and expected salary

Clara D'Silva
Korcomptenz Consultancy Pvt. Ltd.
Door No:146, Greams Road, 3rd Flr, BSNL Greams Road Office.
Near Prist University, Opp. to Greams Road Post Office.
Chennai – 600 006
Direct: +91 -44 -42225617 / 5687
Mobile: +91 988 453 6077
Fax: 91 -44 -42225600

Web: www.korcomptenz.com
                 
 
 
 
Please do not print this email or attachments unless it is absolutely necessary. Save Paper, Save Trees!
 

"Opt-Out" : To opt out of receiving emails, telephone solicitations or other forms of contact from Korcomptenz, send an email to isupport@korcomptenz.com The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. www.korcomptenz.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...