நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

VARIOUS VACANCIES --- WORLDWIDE
Assalamu Alaikum..

Kindly go through the following...

http://www.taqa.ae/en/vacancies.html

Vacancies
 
Below you will find details of specific vacancies we have today. If you wish to apply for a post, then please follow the instructions at the end of each listing.  If you need any help at all, then please contact us via email: career@taqaglobal.com
 
Positions Location
U.K. Postings, Please Click Here
Information Security Manager UAE
Project Manager, US – 687609 U.S
Engineering Technologist/Technician 678209 U.S
Buyer/Contract Administrator – RQ495 Canada
Regulatory Compliance Coordinator – RQ464 Canada
Geologist RQ503 Canada
Completions Superintendent RQ439 Canada
Completions Engineer RQ425 Canada
Project Manager RQ410 Canada
Reservoir Engineer – RQ353 Canada
New Ventures Geoscientist RQ242 Canada
Geology, Summer Student Canada
Geophysics, Summer Student Canada
Co-op/Intern Student - Engineer Canada
Planning and Performance, Summer Student Canada
Non-Op Joint Venture Accountant-RQ581 Canada
Senior Geologist 678167 Canada
Senior Mechanic – 683907 Canada
Buyer/Contract Administrator – RQ495 Canada
Operated Joint Venture Accountant-RQ601 Canada
Completions Engineer - 699471 Canada
Legal Counsel Canada
Supervisor, Base Management – 708503 Canada
HSSE Manager Morocco
Contracts & Procurement Administrator The Netherlands
Advisor EU & Regulatory Affairs The Netherlands
Pipeline Engineer The Netherlands
Maintenance Engineer The Netherlands
Facilities Engineer The Netherlands
Process Engineer The Netherlands


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...