நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, November 13, 2011

Opportunities with TCS-BPO Chennai


Dear TCSer,

Opportunities with TCS-BPO Chennai.


TCS-BPO Chennai

Date From 31st October (Monday) to 4th November (Friday)--All Days
Venue Tata Consultancy Services, 165/1A, Velachery-Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai -42
Registration Time 1:30 PM -4:00 PM

Domain
Role
Experience
Requirement
Telecom
Team Member/Data
• Any Graduates
• 8 months to 2 years of Experience
• Fresher can also apply
• Good Communication Skills
• Good Excel Knowledge
Telecom
Team Member/Voice
• Any Graduates
• 8 months to 2 years of Experience
• Experience in voice process
• Good Communication Skills
• Good Excel Knowledge
Market Research
Team Member/Voice
• Any Graduates
• 8 months to 2 years of Experience
• Excellent Communication Skills
• Good Excel Knowledge

 

 

Eligibility Criteria
* Should have completed 15 years of regular education
* Should not have more than 2 years of gap in Education & Employment.
* Willingness to work in shifts.
* Relieving letters are mandatory for experienced candidates
* Candidate needs to carry a copy of the resume, BYB Form & EPIR number
* Candidates who have attended the interview process with TCS BPO in the last 6 months will not be eligible

3 Simple Steps to Refer your buddy


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create

Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


To Know more about BYB

Log on to
 UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)

Log on to
Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy help line" a
t 66166985 or write to us at  chennai.bringyourbuddy@tcs.com


Regards,
Bring Your Buddy Team
Tata Consultancy Services-BPO

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...