நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 14, 2011

சவூதி அராம்கோ திட்டத்துக்கு Inspectors, Engineers, Safety, Secretary தேவை


AECOM Consultancy – 45,000 ஊழியர்களை கொண்ட மிகப் பெரும் ஆலோசனை நிறுவனம் (Consultancy). 125 நாடுகளில் உள்ள இந்நிறுவனம் சவூதி அரம்கோ மேற்பார்வையில் நடைபெற உள்ள அரசாங்க திட்டமான “Jeddah Storm Water Drainage Project (JSDP) க்கு கீழ்கண்ட ஆட்களை தேர்வு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.
சிவில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் – Civil Inspectors – 70 nos
மெக்கானிகல் இன்ஸ்பெக்டர்கள் Mechanical Inspectors – 10 nos
எலக்ட்ரிகல் இன்ஸ்பெக்டர்கள் Electrical Inspectors – 10 nos
Cost Engineers
Safety Officers – 10 nos
Planners – 10 nos
Schedulers
Quantity Surveyors – 20 nos
Document Controllers – 10 nos
Document Control Supervisors
இவற்றிக்கான தகுதி மற்றும் பணி விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. தகுதி உள்ளவர்கள் கீழ்காணும் தகவல்களை பூர்த்தி செய்து தங்கள் Biodata வை akcoverseas@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அல்லது கரீம் பஞ்ச்வானியை +919920992293 எனும் எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு சந்தேகங்கள் கேட்கலாம்.
Name of Infrastructure Co. you worked
Position Applied:
Current Mobile number:
Total Experience:
Qualification & Specialization:
Current CTC :
Expected CTC :
(நேர்முக தேர்வின் போது சம்பள கவர் ஸ்லிப்பை எடுத்து போக வேண்டும்)
Required the below mention manpower for M/s AECOM for their project at “Jeddah Storm Water Drainage Project(JSDP)”, Saudi Arabia. JSDP is a Saudi Aramco-supervised government project.
AECOM is a global provider of professional technical and management support services to a broad range of markets, including transport ation, facilities, environmental, energy, water and government. With approximately 45,000 employees around the world, AECOM is a leader in all of the key markets that it serves. AECOM provides a blend of global reach, local knowledge, innovation and technical excellence in delivering solutions that create, enhance and sustain the world's built, natural, and social environments. A Fortune 500 company, AECOM serves clients in approximately 125 countries and had revenue of $7.3 billion during the 12 months ended March 31, 2011.  For more  visit the website.
Final Interview at Mumbai on 3nd week of November
Applying candidates must be presently in India
Reimbursement will be provided to the client shortlisted candidates
Kindly send updated CV to akcoverseas@gmail.com along with the following details.
Name of Infrastructure Co. you worked
Position Applied:
Current Mobile number:
Total Experience:
Qualification & Specialization:
Current CTC :
Expected CTC :
(Salary : Candidates have to produce the salary slip at the time of final interview).
Civil Inspectors (70) :
• Bachelor’s Degree in Civil Engineering or equivalent with Drainage work experience. Site supervision of waste water construction activities.  10+ years post graduate experience in construction supervision of infrastructure projects but specifically in the Storm water, water &wastewater Systems, i.e. pipes, materials, deep excavations, construction, pumps, treatment plants, and earthworks.
Duties & Responsibilities
• Provide assistance to the Project Engineer/Construction Supervisor with prompt exchange of correspondence, submittals, NCR’s and RFI’s to all relevant parties.
• Serve as the site person responsible for coordinating the daily site construction works.
• Monitor the progress of the site activities.
• Prepare responses to the Contractors when required.
• Supervise and remain vigilant regarding all aspects of the construction activities. Respond with appropriate and necessary levels of construction supervision to provide quality assurance in accordance with Contract Documents.
• Advise and assist the contractor on construction procedures.
• Provide all photographs before, during and after construction necessary to provide adequate documentation of changes at site
• Coordinate the construction work with the local authorities and contractor.
• Observe the safety procedures followed by the contractor. Issue instructions as necessary to correct safety violations.
• Attend progress meetings held at the site as required by the Construction Supervisor. Review the Contractor’s progress. Identify constraints and recommend corrective measures to the Supervisor
• Assist with preparation site directions and instructions
• Assist in the final inspection and handover of the work. Review the adequacy and accuracy of the defect lists.
Specific skills required
• Relevant experience shall be in earthworks, drainage systems and storm water works with associated pumping stations, valve chambers and connections. This includes experience in the material and construction of different types of pipes. i.e. Ductile Iron, PVC, and HDPE pipes..
• Engineers with multitasking capabilities between design and construction supervision skills are highly preferable.
• Time management, tasks management, Team work, and PC, preferably MS Office.
• Must have good knowledge of Civil Engineering theory.
Cost Engineers
Bachelor’s Degree in Civil Engineering or BS in Engineering, Finance or related discipline
5+ years’ experience with related experience in cost planning/control on engineering and/ or construction projects is required within Middle East/ UAE in the consulting industry desirable preferred.
Job Summary
Forecast, monitor, manage and control costs. Is responsible for providing cost planning and control services, Project financial reporting and cost related computer systems analysis. Also, writes a number of periodic reports for the Project Control Section
Duties & Responsibilities
• Receives work assignments and specific instructions from the Cost Manager. May act as the responsible cost representative on Project tasks with sole accountability for cost reporting requirements.
• Obtains and collects costs updates from construction management personnel and contractors. Maintains Project construction cost/ budget expenditures baselines and updates.
• Prepares detailed computer generated cost reports, charts and diagrams. Provides analysis and review of cost/budget expenditure and maintains cost control reports. Promptly reports anticipated cost overages or other unsatisfactory cost elements.
• Accumulates, evaluates and documents historical cost data for the development of future estimates.
• Provides data processing support for network schedule calculations, printouts, reports, and other cost related services.
• Obtains input from the client, Cost Manager, the Engineer, the Project Manager and various other contractors and prepares various internal and external Monthly Reports for the project.
• Evaluation of tender’s proposals, make Tender Report to client, make cost analysis and breakdown of each activities.
• Estimate of change orders including breakdown (labor, equipment & material).
• Develops Cost control system for all projects.
• Participates in the continuing development and maintenance of the Project computer systems and Primavera based databases.
Specific skills required
• Proficiency and knowledge of cost/planning/control and reporting techniques.
• Proven accuracy, reliability, and completeness in job accomplishment.
• Ability to review highly technical and complex construction documents.
• Knowledge of computer software utilized in producing reports.
• Ability to handle multiple tasks and establish priorities for the timely completion of work.
• Ability to work effectively independently and follow through on assignments and ability to work well with others.
• Good Team worker with the ability to use own initiative when required
• Build successful working relationships with internal departments
Electrical Inspectors (10) : Bachelors Degree in Electrical Engineering
10+ years post graduate experience in construction supervision of electrical equipment and networks within comparable infrastructure projects but specifically in the Water & Waste Water Systems, i.e. pipes, materials, deep excavations, construction, pumps, treatment plants, and earthworks.
Duties & Responsibilities
• Provide assistance to the Project Engineer/Construction Supervisor with prompt exchange of correspondence, submittals, NCR’s and RFI’s to all relevant parties.
• Serve as the site person responsible for coordinating the daily site construction works.
• Monitor the progress of the site activities.
• Prepare responses to the Contractors when required.
• Supervise and remain vigilant regarding all aspects of the construction activities. Respond with appropriate and necessary levels of construction supervision to provide quality assurance in accordance with Contract Documents.
• Advise and assist the contractor on construction procedures.
• Provide all photographs before, during and after construction necessary to provide adequate documentation of changes at site
• Coordinate the construction work with the local authorities and contractor.
• Observe the safety procedures followed by the contractor. Issue instructions as necessary to correct safety violations.
• Attend progress meetings held at the site as required by the Construction Supervisor. Review the Contractor’s progress. Identify constraints and recommend corrective measures to the Supervisor
• Assist with preparation site directions and instructions
• Assist in the final inspection and handover of the work. Review the adequacy and accuracy of the defect lists
Specific skills required
• Engineers with multitasks between design and construction supervision skills are highly preferable.
• Time management, tasks management, Team work, and PC, preferably MS Office.
• Familiar with electrical designs of equipment and processes associated with infrastructure projects
• Conversant with electrical systems.
Mechanical Inspectors(10) :
• Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent with Drainage work experience. Site supervision of waste water construction activities.
• Relevant experience shall be in earthworks, drainage systems and associated mechanical equipment..
Experience
10+ years post graduate experience in construction supervision of electrical equipment and networks within comparable infrastructure projects but specifically in the Water & Waste Water Systems, i.e. pipes, materials, deep excavations, construction, pumps, treatment plants, and earthworks.
Specific skills required
• Engineers with multitasking capabilities between design and construction supervision skills are highly preferable.
• Time management, tasks management, Team work, and PC, preferably MS Office.
• Familiar with electrical designs of equipment and processes associated with infrastructure projects
• Conversant with electrical systems.
Safety Officers(10)
• Preferably holding a university degree but Secondary / high school certificate will be considered.
• 10 years related experience in Health & Safety and Environmental field with special emphasis on water, sewerage, surface water, and irrigation infrastructure systems, together with construction projects related to KSA operation.
• Has attended, or is currently making arrangements to attend safety training courses recognized by local authorities in KSA
• In possession of valid international and local certificates indicating safety and environmental courses attended such as OSHA, IOSH, and NEBOSH certificates.
• Registered or Eligible to registration as a safety officer with the department of Labour in Abu Dhabi.
• Have sound knowledge and understanding of the rules and regulations in KSA related to Health, safety and Environmental fields.
• Be computer literate and have good communication skills with proven ability to speak, read and write reports in English. Ability to verbally communicate in Arabic is a bonus.
• Hold a valid KSA driving license.
Job Summary
Support and assist Safety, Health, and Environmental (SH&E) department in the administration of safety audits on site and in the office. Provide specialized project support in the form of hazard identification and recommendation of applicable control measures, development of project-specific health and safety plans. Inspector will possess a fundamental knowledge of applicable regulations, policies and procedures and provide support to maintain compliance with applicable requirements. Implement the company’s health & safety and environmental policy and procedures in all aspects and on day to day operations. Identify, prepare and organize site safety and environmental training programs in addition to other relevant training programs for site and office personnel.
Duties & Responsibilities
• Implement the company’s health & safety and Environmental policy and procedures in all aspects and on day to day operation.
• Identify, prepare and organize site safety and environmental training programs in addition to other relevant training programs for site and office personnel.
• Maintain close liaison with the Client’s and Contractor’s Safety Personnel.
• Submit safety inspection reports as directed by the Project managers and/or as required by our contracts with different clients.
• Attend safety meetings related to our operations with clients and contractors in addition to internal team meetings.
• Review and process health, safety and environmental submissions from contractors to meet the requirements of the contracts and company.
• Review and process safety requirements included in the contractor’s method statements and permits.
• Carry out regular site and office safety audits and inspections for all related site projects and as directed by the Project Managers.
• Check and ensure that all agreed safety standards and applicable safety regulations are observed and adhered to.
• Check proper maintenance, calibration and operation of all safety equipment at site and office.
• Identify and procure in cooperation with the Project Managers, all necessary PPE for our personnel to mitigate hazards related to their work and in line with the company policies.
• Ensure hazards related to our operations on sites and in the office are correctly identified and measures put in place to control them.
• Check security, fire, first aid and welfare facilities and procedures appropriate to the works are provided and properly maintained at sites and office.
• Investigate all accidents, incidents and near misses on sites and offices, and report in accordance with the Company and Client requirements.
• Ensure all AECOM site and office staffs perform their duties while maintaining the highest safety standards and consideration to Environmental aspects.
Quantity Surveyors (20)   :
Bachelor’s Degree in Civil Engineering/Diploma in QS or in a related field. Membership in professional quantity surveying society such as the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)/SCS is preferable, but is not mandatory.
Experience
10 years of related professional work experience in a consulting/engineering UAE/Middle East experience required
Job Summary
Carries out quantity surveying and commercial activities to meet project objectives, including providing advice, guidance and support to the project team. Responsible for measuring quantities in order to prepare tender/contract documents, managing costs for new projects, undertaking cost analysis for maintenance and refurbishment work, performing risk and value management and cost control, advising on procurement strategy and preparing tender and contract documents
Duties & Responsibilities
• Prepare BOQ reconciliation
• Prepare Monthly Financial Affairs Report.
• Prepare and Maintain Interim and Final Quantity Books.
• Check the Contractor’s interim and final pay certificate.
• Evaluate unit rates for new items of works.
• Check joint measurements for interim payments.
• Compute final pay quantities.
• Maintain current as-built drawings as the work progresses.
• Maintain progress schedule and cash flow chart.
• Assist in preparation of Variation Orders.
• Assist in evaluating claims.
Schedulers :
Diploma  with 5+ years of which 3 should be in a similar role with Engineering consultancy or project management consultancy
Job Summary
Assists in preparing pre-construction and construction phase schedules. Participate in contract administration. Individual to be responsible for the review and integrity of all WER schedules. Individual will work with all other WER planners/schedulers
Duties & Responsibilities
• Review and analyze the schedules submitted by consultants and contractors
• Generate critical milestones for the construction stage for inclusion in tender documents through detailed discussions with the project team, evaluation of interfaces between buildings/infrastructure
• Evaluate the schedules submitted during tender
• Prepare monthly progress reports and other ad hoc reports
• Produce cash flow in consultation with the Cost Manager
• Evaluate extension of time claims, including concurrent delay and make appropriate recommendations to the project director
• Manage schedulers assigned to the project
• Evaluate logistics plans submitted by the contractor or prepared by the Construction Manager
• Resolve scheduling issues with key stakeholders
• Provide independent research work relating to more complicated areas of the project. Implements and present innovative proposals to the client and project team
• Actively seek out schedule optimization opportunities together with project team
• Monitor actual progress in the field and compare with plan to assist with the evaluation of payment claims
• Perform critical path analysis to identify potential problems early enough for the Project team to react and correct the situation
• Perform risk analysis on schedules
• Review staffing / resource forecasts based on input from project leads as compared to durations / staffing reflected in schedule
Planners(10) : Diploma / Preferably a post matriculation certificate in a related field.
Primavera P6 / Expedition.
5+ years of which 3 should be in a similar role with Engineering consultancy or project management consultancy
Job Summary
Responsible for all specialist planning and scheduling functions for work packages in a large project, the role requires a person with experience on complex projects to ensure the project is delivered in accordance with time, resource and performance requirements
Duties & Responsibilities
• Review and analyze the schedules submitted by consultants and contractors
• Generate critical milestones for the construction stage for inclusion in tender documents through detailed discussions with the project team, evaluation of interfaces between buildings/infrastructure
• Evaluate the schedules submitted during tender
• Prepare monthly progress reports and other ad hoc reports
• Produce cash flow in consultation with the Cost Manager
• Evaluate extension of time claims, including concurrent delay and make appropriate recommendations to the project director
• Manage schedulers assigned to the project
• Evaluate logistics plans submitted by the contractor or prepared by the Construction Manager
• Resolve scheduling issues with key stakeholders
• Provide independent research work relating to more complicated areas of the project. Implements and present innovative proposals to the client and project team
• Actively seek out schedule optimization opportunities together with project team
• Monitor actual progress in the field and compare with plan to assist with the evaluation of payment claims
Document Controllers (10) :
• Graduate / Diploma
• 2years experience in Document Control and experience in utilizing computer word processing, Microsoft Office applications and Expedition Software
Job Summary
The Document Controller will perform, coordinate the flow of technical documents (requisitions, data books, drawings, specifications, calculations) between project operations, engineering disciplines, and other related support groups
Duties & Responsibilities
• Establishing and maintaining a library of reference documents
• Work involves the processing of permanent, long term, short term, and vital records in all media forms, including the scanning or filming of records and management of records in a digital format.
• Ensures that pre-established requirements (e.g., which document numbering system will be used; how many and which signatures will be required for certain approvals, etc.) are satisfactorily met throughout the duration of the project.
• Maintains an established data distribution system and schedule for the assigned project based upon client, project, and supplier requirements. May revise system or schedule as required to ensure timely approvals and distribution.
• Expedites review, signature approval, and release of supplier and internally produced project documents.
• Establishes and maintains files and computerized indexes for active engineering documents. Generates electronic/hardcopy reports as needed by the project or management.
• Assists in preparing a “mock up” for operations manuals (e.g., develops the index, binders, dividers, etc., and ensures timely printing and assembly) and/or job data books (pulls drawings and documents, develops index, cover sheet, dividers, etc., ensures timely reproduction and assembly).
• Prepares transmittals for engineering documents and requisitions
• Arranges document cataloguing, packing, and long-term storage or disposal of appropriate engineering documents at time of project closeout.
• Establishing and maintaining a record of controlled documents on distribution
• May monitor space requirements for project personnel to allow sufficient lead time for personnel placement as staffing requirements increase or decrease. May coordinate moves, placements of desks/files, telephone, etc
• Establishing and maintaining a library of reference documents
• Work involves the processing of permanent, long term, short term, and vital records in all media forms, including the scanning or filming of records and management of records in a digital format.
Specific skills required
• Proficient keyboard skills and a working knowledge of MS Windows and related word processing, spreadsheet, and database software is required
• Some assignments may require familiarity with EDMS (Electronic Document Management System) and DMCS (Document and Material Control System), or a familiarity with CAD operations.
• The administration of the Office Filing System, codes and procedure
• An understanding of how to identify and handle drawings and other technical engineering documents is also required.
• Knowledge of procedures for operating various office equipment.
Document Control Supervisors:
• Bachelor’s degree in Business Administration or relevant area of study
• 7-10 Years in large organization of similar industry
Job Summary
Work with the Document Controls Manager to analyze, develop and put in place Document Control systems for a high-volume, high-paced office without disrupting the normal day-to-day workflow. Analyze and assess need for systematization of financial, HR, PRO, project and other business data and documents. Analyze and implement hard and soft solutions to achieve efficiency and consistency in data processing across all satellite and site offices. Help coordinate the flow of administrative and technical documents among multiple project operations, functional disciplines and other support groups.
Duties & Responsibilities
• Lead the technical development and implementation of a comprehensive Document Control System for managing project and business documentation, including provisions for electronic collaboration and project management; soft and hard-copy file transmission, storage and retrieval; workflow management of all business and project document processing cycles from origination to archiving.
• Help develop, implement and interpret administrative procedures and expedite the review, signature approval, and release of company documents.
• Establish and maintain best practice in receiving, scanning, distribution and filing of documents.
• Participate in the organization and maintenance of a comprehensive library of business and technical reference documents.
• Develop a functional Database Processing System for permanent and secure management of records in a digital format.
• Help analyze and assess feasibility of a web-based EDMRS, participate in its development and implementation.
• Responsible for generating document management reports as needed by the project managers and management.
• Generate a system and process for arranging document catalogue, packing, and long-term storage or disposal of project documents at time of project closeout.
• Train and supervise the team in all aspects of document control systems and procedures. Provide training and support as and when required for the functional staff.
• Ability to liaise and communicate with various levels of management, identify and analyze malfunctions and make recommendations on document control matters. Anticipate and highlight problem areas, and propose solutions, recommendations to modify.
• Ensure compliance with the organization’s quality control guidelines and communicate company document control standards to others.
• Provide such further administrative assistance to senior management as may be required.
• Ability to produce status reports as requested, proficiency with document tracking methods, document flow logs,
Specific skills required
• Business process improvement is a plus
• Familiarity with ISO9001 and SOX is beneficial.
• Expert-level proficiency with all Microsoft Office modules through 2010
• Understanding of process improvement and flow charting is essential.
• Knowledge of engineering and/or quality assurance activities is desirable but not required.
• Must be a Team Player.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...