நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 26, 2011

WALK-IN INTERVIEW on 1st to 3rd of FEB 2011 for the POSITION OF 'EMBEDDED PROGRAMMER'
Dear Candidate,

Warm Greetings from Spiro Solutions Pvt Ltd!!!

WALK-IN INTERVIEW on 1st to 3rd of FEB 2011 for the POSITION OF 'EMBEDDED PROGRAMMER'

Designation : Programmer
Qualification: B.E/B.TECH/M.E/M.TECH
Job Location: Chennai
Key Skills: Embedded,Arm,RTOS,Embedded C,Micro Controller

Profile:

•Should have strong programming Skills in Embedded
•Should Possess Good Concept & Analytical skills
•Should Possess Good communication skills
•Should Possess Good skills in ARM & RTOS


Interested Candidates can make a walk-in with an updated resume in the below mentioned address between 10.00 AM â€" 4.00 PM

Can refer your friends for the same job opportunity.


Address
Spiro Solutions Pvt. Ltd.
1,CVR Complex, 3rd Floor,
Dr.Singaravelu St,
Pondy Bazaar,
T-Nagar,
Chennai-600017.

Contact No :9176621621,9176623623,044-42641312

Land Mark :Behind Big Bazaar & Sri Krishna Sweets.


With Regards,
HR-TEAM

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Spiro Technologies & Consultants (hr4@spirojob.com, # 1,C.V.R complex .Singaravelu Street ,3rd Floor, Pondybazzar T. Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Driving Jobs Admin Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...