நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, January 23, 2011

((Contact Dr. Mike Jonathan Asap))

United Nations Compensation Unit, In Affiliation with World Bank.


Congratulations Beneficiary,


We wish to inform you that the UN / WORLD BANK ORGANIZATION facilitated around-table meetings which just ended some days ago, and it has been agreed upon that compensation payment of US$5,000,000.00 should be paid to scammed individuals whose Name and E-mail have been chosen through an open E-mail ballot system. Your email was included and that is why we have contacted you.

These also includes every foreign contractors that may have not received their contract sum and people that have had an unfinished transaction or international businesses that failed due to Government problems or the other etc. Also, we have been receiving complains from beneficiaries informing us that they are yet to receive the payment due scams emanating from Africa as well.

However, it is my pleasure to inform your Bank Draft No: 158545*90*3365*99940333 have been reserved for you which contain your certified amount. So you are hereby advised to contact our payment representative in Africa affiliated with ZENITH PAYMENT CENTER with your payment code: 82509.

You are advised to contact Mr. Mike Jonathan of our paying center in Africa, as he is our representative in Africa, contact him immediately for your Cheque/ International Bank Draft of USD$5,000,000.00. This fund is in a Bank Draft for security purpose ok? So he will send it to you and you can clear it in any bank of your choice there in your country.

This meeting was first held on the 8th of April 2003. You can view the link below for your perusal:

http://www.un.org/News/Press/docs/2003/ik344.doc.htm

You are to contact Mr. Mike Jonathan at the address below:
Contact Person: Mr. Mike Jonathan
E-MAIL: mikejonathan54@hotmail.com
PHONE: +2348067414454

You are required to contact the above person and furnish him with the following of your information that will be required to avoid any mistakes:-

1. Your Full name:
2. Your Country:
3. Contact Address:
4. Telephone Number:
5. Fax Number:
6. Marital Status:
7. Occupation:
8. Sex:
9. Age:

Congratulations, and I look forward to hear from you as soon as you confirm your payment making the world a better place.


Regards,
Secretary-General Ban Ki-Moon.
http://www.un.org/sg/

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...