நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Peoplesoft Opportunities -CSC
 
 
 
LOCATION:  Chennai
                                                      
Skills:  PeopleSoft

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:
 • Educational/ Professional Qualifications (Essential): BE/ ME/ MCA/ MSc
 • Good Communication Skills
 • Excellent Professional & Academic Record


1. PeopleSoft - HRMS Technical / Techno Functional - ( Job Code No : 1000KJT -Chennai )

Job Description
 • PeopleSoft technical experience of 2-6 years. Develops, writes and communicates technical requirements & design between functional team and offshore development team.
 • Coordinates specifications, designs logic, development, customization process, tests, debugs, and documents.
 • Adheres to development & testing standards
 • PeopleSoft development environment experience and knowledge in PeopleSoft tools
 • Consults with users and stakeholders to ensure that requirements are met.
 • PeopelSoft NA Payroll experience
 • Hands-on experience in PeopleSoft Payroll Upgrade project
 • Strong NA Payroll functional knowledge
 • Hands on experience on People Tools like App Designer, Application Engine , Application package, Autosys, etc.

Development Tools (Version 8x to 8.49)
Application Designer, Peoplecode, Application Engine, Integration Broker, Process Scheduler, Component Interface, Workflow


Reporting
SQR, Query,Crystal, nVision


Skill Requirement
 • 3-6 years of experience on the PeopleSoft HRMS system as a developer
 • Must have experience in PeopleTools v8.45 or above

2. Peoplesoft - FSCM Technical / Techno Functional - (Job Code No :  1000KJP - Chennai )

Job description
 • Peoplesoft technical experience of 2-6 years.
 • Extensive use of Peoplesoft Application Engine

Development Tools (Version 8x to 8.49)
 • Application Designer, Peoplecode, Integration Broker, SQR for reports, Data Manipulation, System Interfaces.
 • Strong PeopleSoft Technical resources with more than 2 years experience in Implementation and Upgrade projects.
 • Good experience in using PeopleTools (8.4x and above), Application Engine, XML Publisher, Approval Workflow Engine (AWE), Crystal Reports and nVision.  
 • Functional knowledge in the area of Contracts, Billing, Project Costing, Accounts Receivable will be an added advantage.
 • Worked on specifications and produced documentation for Implementation of PeopleSoft

3. Peoplesoft - DBA ( Jobcode No :1000I26 - Chennai   )

Job Description
 • Build, configure, debug and support PeopleSoft applications in a multi-instance hosting environment
 • Provide expert troubleshooting for isolating technical problems in the PeopleSoft Internet Architecture (PIA) including Oracle databases, tuxedo application servers onLinux/ Unix, process schedulers on both Unix and NT and Weblogic configuration
 • Analyze issues with SQRs, PeopleCode, Application Engine, Process Schedulers, Application Servers, Application Messaging and Web Servers
 • Work with Infrastructure team members (Network, NT and Unix Administrators) to build and deliver services in a stable and secure multi-instance hosting environment
 • Complete understanding of PeopleSoft Internet Architecture (PIA) - specifically in a Sun Solaris / RHEL , and Web Logic hosting environment

Skill Requirement
 • 3-6 years of experience on the PeopleSoft DBA
 • Must have experience in PeopleTools v8.45 or above

JazakallahSend me your resumes to azhicon@yahoo.com by mentioning the jobcode in the subject line

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...