நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Employee Referral - VGSS
 

FYi


From: Chandrasekaran, Swaminathan (S.)
Sent: Friday, January 21, 2011 7:37 PM
To: Chandrasekaran, Swaminathan (S.)
Cc: Shanmugam, Rajarajan (R.); Prakash, Sneha (P.); Manikanda Raj, Raajeswaran (R.); Mahendran, Subitchaka (S.); Bojan, Hemnath (H.)
Subject: Employee Referral - VGSS
Importance: High

 

Dear All,

 

At HR, we would like to share with you ALL JOB OPENINGS at VTSC on a weekly basis – EVERY FRIDAY, so that you could help the Company in identifying the right resource as well as help those friends / relatives who might be interested.

 

We have the following openings in VGSS.

Get your friends & relatives to work with you at Visteon.

 

The Referral Incentive Amounts for the below positions are Rs.20, 000/- and Rs.35, 000/- respectively for IT Openings and Rs. 10,000/- for Non IT Openings based on the experience / skill levels.

 

The Referral Incentive Amount for the below positions is for

 

The summary of opened positions: (For detailed job description, please find attached the JD's)

 

IMPORTANT:

Kindly forward your resume to schand10@visteon.com and mark Cc to rmanikan@visteon.com vsresume@visteon.com with subject as application name.

 

 

Applications

Open Positions

Designation

Exp Level

Education Qualification

Skill Set

Purchasing

16

9 Analyst/ 4 Sr Analyst/2 Engineer's/ 1 TL

2 to 4yrs

BSC/BBA,BCS

Negotiating prices on current model design changes, Analyzing the cost breakdown from supplier to ensure consistency with previous design levels, Negotiating prices and participating in initiatives to improve performance of suppliers (cost, quality, delivery or operationally), cost studies through the delta VQF process and support of purchases through the production systems (WIPS, SAP, or other)

1

French Language Specialists

2 to 3yrs

Any non engineering degree with a first Class

Industry exposure with French skills, Excellent Written and Communication Skills in French Language.

People Soft HR Analyst

1

HR Analyst

5 to 8Yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Data gathering for global template and building setup tables. User Acceptance Testing, Security Access Development & Design, Query Development & Testing. End User Training support.

PeopleSoft

Application Support

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Responsible for the development of system environments to support the test, configuration, golden configuration, data migration, and production environments. Position requires extensive knowledge of People Tools 8.4 or higher and experience in the development and launch of Peoplesoft Finance Applications.

People Soft Asset Management

1

Software Engineer/Sr Software Engineer

6 to 8 years

BE/MCA/MSc (Regular)

PeopleSoft Technical - Application Designer, Application Engine, Component Interface, People code, Integration Broker, Data mover, Process Scheduler.

People Soft

Procurement

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Providing technical support for the Global PeopleSoft Requisition & Procurement application.  As a PeopleSoft application developer you will be responsible for providing technical programming expertise, unit & system testing and solution.

PeopleSoft Production

Application Support

1

Software Engineer/Sr Software Engineer

6 to 8 years

BE/MCA/MSc (Regular)

Participate in the configuration of a global Project Control Application and provide application support post launch.  Require 5-7 years of Peoplesoft Financial Applications with preferred experience in 9.0 level.  Experience in configuration and report development required.

IT technical resources required to support the development, launch, and production support of the Global Project Control and Procurement Application.

GBC

4

Software Engineer/Sr Software Engineer

4 to 6 years

BE/MCA/MSc (Regular)

Develop Application solutions in Teamcenter Enterprise application based on new business requirements, or production application related issues, including solution documentation and unit testing.

Must possess knowledge in Server Side and Thin Client application development, Knowledge in C, C++, Java, J2EE, XML, JavaScript, JSP, Oracle Application Server Provide end user application support as needed.

QAD

7

Software Engineer/Sr Software Engineer

1 to 2 Yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Exposure in QAD MFG Pro, Progress, Q-xtend., Interact with Visteon key users for requirements. Interact with off shore team to deliver as required.Guide off shore team on on functionality/business processes, solution design Testing etc

Supply Chain Analyst ( IT)

1

Supply Chain Analyst

5 to 8yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Integrate completely with global community and customers , Support of ERP Supply Chain IT solutions, including the creation and execution of support plans, General understanding of all versions of QAD and bolt on products of QAD

ERP Launch Lead

1

ERP Launch Lead

10 to 13yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Functional expertise in QAD Finance QAD Distribution QAD Manufacturing, Support of ERP IT solutions, including the creation and execution of support plans & Application deployment

Mobile Application Developer

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Responsible for rapid development of applications both web based and on mobile platforms such as Blackberry or iPhone. These applications will need to be secure, and work with the Visteon intranet environment. Knowledge of database interface to SQL Server and Oracle. Java - Blackberry, HTML, java script, flash, SQL Server, Oracle, CSS.

SPE

4

Supplier Performance Engineer

3 to 4yrs

BE EEE

Working knowledge of Advanced Product and Quality Planning, including PFMEAs and Control Plans, and Production Part Approval Process. Working knowledge of statistical tools including SPC, Gage R&R, and capability analysis.

Supplier Follow up Analyst

12

11 Analyst/ 1 Sr.Analyst

1 to 2yrs

BSC/BBA,BCS

Resolve payment issues, Following up on receipting issues, Working with Vendor Master team to rectify remit to address, Work with SPE team to find PSW's ,Work with suppliers on reconciliation, Support Cash In Advance (CIA)  process, Set suppliers up in CIA, Reconcile payments, ASN, and receipts, Provide information to the suppliers to understand how cash applications to shipments, Provide reports by supplier,across information systems

Total

52

 

 

 

 

 

Regards

Human Resources

 
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...