நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Infosys BPO is hiring for Technical process & Voice Process in Chennai location.


KINDLY MENTION HRO IN THE TOP OF YOUR RESUME as it s mandatory & TAKE A PRINT OF THIS COPY.

Dear All,

Infosys BPO is hiring for Technical process & Voice Process in Chennai location.

Please find the JD Below and Walk-in to the venue mentioned below.

Date: 26th Jan’2011

Time: 10:30 AM to 4:00 PM

Venue:
INFOSYS-BPO
Temple Steps, 7th Floor
Phase 2, Block 1, 184-187
Anna Salai, Saidapet
Chennai-600 015

Contact Person: Sandesh / Umashankar

Work location: Chennai / Mangalore / Bangalore

Technical Process:

JD: -
- Designation: Process executive or senior Process Executive
- Any graduates
- 0.6 months to 17 months relevant experience
- work experience in JavaScript’s, HTML, CSS, XML.
- Good knowledge in Photoshop, Ajax & JQuery
- You should be flexible work in 24/7 shifts

Voice Process:

- Excellent communication skills
- Designation: Process Executive / Senior Process Executive
- Location: Bangalore
- Experience: 0yrs â€" 2 yrs experience in BPO
- Minimum qualification â€" Any graduates strictly No BE, Btech, Post graduate or any technical
- Willing to work in 24/7 shifts

Notes:

PLEASE MENTION “HRO†IN THE TOP OF YOUR RESUME

Please carry a print of this mail copy and attach with your CV and also need to carry ID card of yours (Driving license / Voter’s ID card).

Thanks &Regards
Umashankar
09916494080
Infosys-BPO
Recruitment Team

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Infosys BPO Ltd (sachindayal_singh@infosys.com, Electronics City, BANGALORE, Karnataka - 560042) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Driving Jobs Admin Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...