நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Walk-in For Trained AS/400 Freshers in Chennai and Noida

Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW
: <Mohamed.Iliyas@cognizant.com>


 

 

From: Santhiagu Martin Mariya Senthian [mailto:santhiagumartinm@hcl.com]
Sent: Friday, January 21, 2011 5:06 PM
To: rrams@bestcrompton.com
Subject: Walk-in For Trained AS/400 Freshers in Chennai and Noida

 

 

Home | My HCL | Archives  | SSD  | Mailer options  | Release Notes 

http://wf9.myhcl.com/hcltodayTech/images/top1.jpg

http://wf9.myhcl.com/hcltodayTech/images/topbar.jpg

 

 

 

Refer friends to walk-in events in Bangalore, Chennai, Hyderabad & Noida

Walk-in events are being conducted at Bangalore, Chennai, Hyderabad and Noida. If you know individuals with the following skill sets, please share the walk-in details with them.

 

 

Walk-in Events in Bangalore,Chennai,Hyderabad and Noida on Saturday & Sunday

 

 

We are conducting walk-in events at Bangalore,Chennai, Hyderabad and Noida.  If you know individuals with the following skill sets, please share the walk-in details with them. Alternatively you can share their resumes with us (to the respective email IDs mentioned below for each position) and we’ll get in touch with the shortlisted candidates.

 

 

Walk-in Event in Chennai

 

Role: MTS/Lead Engineer/Technical Lead/APM/PM | Experience: 2 - 15 years

 

Qualification: B. E. / B. Tech / BCA / MCA

 

Work Location : Chennai

 

Requirement 1:

 

Skills: Hardware Board Design - Analog/Digital/Mixed Signal Circuit Design/Signal Integrity

The ideal candidate should possess:

·         Experience in design, development, and validation of Analog Circuits, ADC/DAC Circuit Design, Signal Conditioning Schemes/Digital Circuit Design/Mixed Signal Circuit Design/Signal Integrity, 16/32/64-bit Micro Controller/Processors-based Circuits, and Memory-interface circuits/ PCB Layout design

Requirement 2:

 

Skills: Power Electronics Design

 

The ideal candidate should possess:

  • Expertise in designing high voltage/high wattage power supply design.
  • Inverter and converter design experience (power electronics involving IGBTs, Power MOSFETs, Thyristors and power supply designs)

 

Requirement 3:

 

Skills: VLSI

 

The ideal candidate should possess:

·         Verilog / System Verilog / VHDL, OVM / VMM, DFT - Scan Insertion, BIST, BScan, JTAG, ATPG, FPGA / ASIC design and coding / Synthesis / STA / FPGA P & R / SOC Integration / Verification

 

Alternatively, you may also send the resume(s) to s_muthukumaran@hcl.com

                         

Walk-in Event in Hyderabad

 

 

Role: MTS/Lead Engineer | Experience: 3 - 6 years

 

Qualification: BE / B.Tech / M.E/ M.Tech / MS (EEE, IT, ECE, CSE)/ M.SC (CSE / IT)/MCA

 

Work Location : Chennai

 

Requirement 1:

 

Skills: Java/J2ee

 

The ideal candidate should possess:

·         Expertise in Core Java / J2ee programming

·         Experience in design and development using Java/J2ee

·         Strong analytical reasoning and problem solving skills

·         Exposure in SNMP/ NMS/ TCP will be an advantage


 

 

Requirement 2:

 

Skills: Open Systems, C / C++  | Experience: 2 - 6 years

The ideal candidate should possess:

·         Excellent experience in C, C++ programming

·         Development experience on Linux, Unix, VxWorks, Solaris or RTO’s

·         Experience any of the areas: OS/driver/embedded - development

·         Excellent exposure and knowledge of data structures and algorithms 

·         Experience in multi-threading and concurrent programming 

 

Requirement 3:

 

Skills: Open Systems. C / C++ | Experience: 3 - 6 years

The ideal candidate should possess:

·         Experience in C++, OOPS concepts

·         Development experience on Linux, Unix, VxWorks, Solaris

·         Exposure to various design patterns. Strong OO skills.

·         Good knowledge in database, PL/SQL, networking concepts, IPC, Multithreading

·         Exposure in networking domain will be an advantage.

 

Skills: Datacom (Protocol Testing)

The ideal candidate should possess:

·         Experience in Network Product Testing

·         In-depth understanding in networking concepts

·         Familiar with testing methodologies and exposure in testing tools like IXIA , Spirent and Smart bits

·         Proficiency in Layer 2/ Layer 3 Technologies

·         Experience in scripting languages like TCL/ tk, Perl or Shell

·         CCNP, CCIP & CCIE Certifications will be preferred

 

Alternatively, you may also send the resume(s) to jayakumar.as@hcl.com

 

 

 

Walk-in Event in Bangalore

 

 

Role: MTS/Lead Engineer | Experience: 3 - 6 years

 

Qualification: BE / B.Tech / M.E/ M.Tech / MS (EEE, IT, ECE, CSE)/ M.SC (CSE / IT)/MCA

 

Work Location : Chennai

 

Requirement 1:

 

Skills: Java/J2ee

 

The ideal candidate should possess:

·         Expertise in Core Java / J2ee programming

·         Experience in design and development using Java/J2ee

·         Strong analytical reasoning and problem solving skills

·         Exposure in SNMP/ NMS/ TCP will be an advantage


 

 

Requirement 2:

 

Skills: Open Systems, C / C++  | Experience: 2 - 6 years

The ideal candidate should possess:

·         Excellent experience in C, C++ programming

·         Development experience on Linux, Unix, VxWorks, Solaris or RTO’s

·         Experience any of the areas: OS/driver/embedded - development

·         Excellent exposure and knowledge of data structures and algorithms 

·         Experience in multi-threading and concurrent programming 

Alternatively, you may also send the resume(s) to jayakumar.as@hcl.com

 

 

 

Walk-in Event in Noida and Chennai â€" For Trained Iseries Fresher’s

 

Role: Software Engineer | Experience: 0-1 yr

Qualification : BE/B Tech (CS, ECE, EEE, IT, IS) or MCA, 2009/2010 pass outs

 

Skills: AS400/ iSeries/ RPG400 / Synon/ Cobol 400

 

Description:

·         Need trained fresher in iSeries technology to work in Application development and application support projects in iSeries technology.

·         Candidate is expected to work in low level design preparation, unit test case preparation, code development and unit testing activity.

·         Candidate should have good analytical and communication skills.

 

Note: Only Trained Iseries Candidates will be eligible

 

Walk-in details for Noida:

 

Date: Saturday, January 22 | Time : 10 am to 1 pm.

 

Venue:

HCL Technologies Ltd.,

A-5, Sec-24,

Noida-201301

 

 

Walk-in details for Chennai:

 

Date: Saturday, January 23 | Time : 10 am to 1 pm.

 

Venue:

HCL Technologies Ltd.

Sapna Trade Center

No 109-110, Poonamallee High Road,

Chennai â€" 600 084. T.N. (India )

 

Alternatively, you may also send the resume(s) to supriya_s@hcl.com

PLEASE NOTE THAT EMPLOYEE REFERRAL SCHEME WILL NOT BE APPLICABLE FOR THESE REFERRALS.

Regards,

Team HR  

 

 

 

http://wf9.myhcl.com/hcltodayTech/images/news_feeder_blue.jpg

 

http://wf9.myhcl.com/hcltodayTech/images/bottom1.jpg

 

 

Thanks & Regards,

Santhiagu Martin.M

Mobile: +91-9840607422

Greater Love has no one this, that someone lay down his life for his friends [John 10:11]

 

 


::DISCLAIMER::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The contents of this e-mail and any attachment(s) are confidential and intended for the named recipient(s) only.
It shall not attach any liability on the originator or HCL or its affiliates. Any views or opinions presented in
this email are solely those of the author and may not necessarily reflect the opinions of HCL or its affiliates.
Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and / or publication of
this message without the prior written consent of the author of this e-mail is strictly prohibited. If you have
received this email in error please delete it and notify the sender immediately. Before opening any mail and
attachments please check them for viruses and defect.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...