நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 26, 2011

Urgent: Excellent Job Offer

 

Fedders Lloyd Corporation Ltd.

Fedders Lloyd Corporation Ltd. Fedders Lloyd has been pioneers and is a well established name in Indian Air Conditioning Industry for more than 50 years, manufacturing Window Air Conditioners, Split / Ducatable Air Conditioners, Package Air Conditioners, Chillers, Transport Air Conditioners, Heat Exchangers, etc. The company has two state of art manufacturing plants at Noida, UP & Kalaamb, HP catering to the requirements of customers like Indian Railways, Defence, MTNL, BSNL, etc. Presently, the company has focus on four diverse business areas.

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Air Systems Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

"Railways, Defence and Telecom AC Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Transport AC Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Scaffolding and Form Work Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Structural Steel Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Pre-Engineered Building Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Domestic Power Projects Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

International Projects Division

http://www.fedderslloyd.com/images/bullet.gif

Networking & Telecom Division

 

 

 

Dear Candidate

Various vacant positions in FLCL (Feeders Lloyd Corporation Limited) For Power Project Division.

Designation: Site Supervisor/Site Engineer/Project Engineer/Asst Project Manager/Manager Projects/Dy. Manager Project/Store Keeper/Store In charge/Store Officer

No of Positions: Six (6)


Location- Indore/Damoh/Mahier/Tikamgarh/Bhopal/Rewa/Kanina/HVPNL

Salary: Best in the industry.

Job Descriptions and Job Responsibilities:-

·         Project Management of Infra projects, APDRP, FRP, MSEDCL Infra, Line construction and HVDS System in Sub Transmission & Distribution segments.

·         Sub Transmission and Distribution Network studies & Planning using GIS applications.

·         Power System studies like Load flow, Reliability and Contingency analysis.

·         GPS Survey of Electrical Networks & GIS based Transmission and Distribution Network mapping, Area Asset mapping and Consumer Indexing.

·         Meter Reading, Billing & Collection using Meter Reading Instrument.

·         HVDS Planning & Execution , BOQ preparation & Energy Accounting

·         Sub Transmission and Distribution Lines (existing & proposal) survey, construction and erection.

·         Preparation of Substation Layouts & feeders Single Line Diagram.

·         Testing of 1 Phase & 3 phase Meters, Power & Distribution Transformers,CT & PT

·         Operation & Maintenance of Distribution System

·         110/11kV Substation Maintenance

·         Project executions & completions in his territory by proper allocation of resources to achieve on time delivery, good quality, employee productivity and customer satisfaction.

·         Project planning & Scheduling for completion.

·         Data Collection of Various Electrical Data such as Existing Network details of substation and Transformers, Protective device settings, Utility Fault contribution etc.

·         Database Maintenance and Coding of Electrical Network assets.

·         Implementation of GIS Power Network, Linking of Consumers.

·         Network modeling using Cymdist.

·         Performing System Studies as per the Utility presumptions.

·         Providing solutions / Recommendations to minimize the losses and to improve the network condition

·         Site supervision, Project execution – End to End Responsibility.

·         Interaction with contractors & project Management Team.

·         Handling labour on site, implementation of Manpower plans.

·         Project Accounts & Invoice Billing and follow up.

·         Interaction with Utility Customers and Clients.

·         

·        If you are interested please attend the interview at below mentioned address between 18.01.2011 to 29.01.2011. (Except Sunday, Public Holiday)

·        Please note that at the time of interview you have to carry with you Hard copy of cv, All certificate, Current Salary Slip, Appointment Letter Copy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks with regards

 

 

cid:image002.jpg@01CA9F48.D35B7B10

 

Prashant Chobey
Assistant Manager-HR
FEDDERS LLOYD CORPORATION LTD
(Power Project Division)
B-10/1, Okhla Industrial Area, Phase-II
New Delhi-110020
Cell No:-09810862523 (Delhi),9997760681-75 (UP)

Tele:-011-43104414, Fax-011-40534329.
Email ID-prashant.choubey@fedderslloyd.com
Website:-WWW.Fedderslloyd.Com

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...