நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, January 28, 2011

naukri.com -various Job Alert
Naukri.com naukri.com
            India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.
Dear friends,
Please find below the jobs that match your current profile
You last updated your profile on 11th Jan, 2011 Update Now.
Project Managers (Cloud Computing) (0-5 yrs.)
www.AeroSoft.in (Bengaluru/Bangalore, Chennai, Delhi/NCR)
Training shall be provided on following to freshers •Track project deliverables using appropriate tools, do project evaluations and assessment of results •Provide direc
SMS APPLY Z8G64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Project Managers (Cloud Computing) (0-5 yrs.)
www.AeroSoft.in (Chandigarh, Hyderabad / Secunderabad, Indore)
Training shall be provided on following to freshers •Track project deliverables using appropriate tools, do project evaluations and assessment of results •Provide direc
SMS APPLY CJH64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Project Designer-(Solar Systems) (2-4 yrs.)
Ramson's Corporate Services (Hyderabad / Secunderabad)
Exposure required: Communication skills, 2 yrs in drafting with auto CAD,US and European construction design and practices PV Land Development,Photovoltaic,Passion for sol
SMS APPLY 4NJ64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Java Developer - System Analyst (2-4 yrs.)
Subex Limited (Bengaluru/Bangalore)
Core Java, C#, Unix/PL/SQL, OOPS Concepts.
SMS APPLY PYZ54 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Opening for MainFrame System Programmer Automations (2-6 yrs.)
Resource Weaver India (Bengaluru/Bangalore)
Job Description:   Automations Sysprog experience. Capable of Installing, Customizing and maintaining other ISV p
SMS APPLY IMH64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
TRC Engineer (1-4 yrs.)
Accel Frontline Limited (Chennai)
Looking for candidate having an experience of minimum 1yr into trouble shooting and chip level repairs of motherboards, graphic cards/add on cards and other computer perip
SMS APPLY B2H64 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Software Engg/ Software Developer (0-2 yrs.)
Top IT company (Bengaluru/Bangalore, Chennai, Pune)
Should be working in any IT Skills. Should have 6 months to 2 Years of IT exp Should have good communication skills. job Locations: Chennai, Bangalore, Pune, Mumbai
SMS APPLY OJB64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
SOFTWARE ENGINEER for US based company in Chennai - URGENT (2-7 yrs.)
Adaptavant Technology Solutions Pvt Ltd (Chennai)
Call: Deepa (deepa.kannan@adaptavant.com, 8939362744) For above 2years experienced software engineer in Java. Should have thorough knowledge in JAVA , Ajax and Spring Mus
SMS APPLY 6XI64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Tele Communication Engineer (1-3 yrs.)
Utiba Software (India) Pvt. Ltd. (Chennai)
The job is for the role of a Tele Communication Engineer. The role is based in Chennai, the successful candidate will be part of an established team which supports multipl
SMS APPLY 7XL54 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Automation Testing Engineer (2-5 yrs.)
CMM Level 5 Company (Chennai)
Looking for Automation Testing Engineer.
SMS APPLY GGH64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
C++ Developer , Pune (2-6 yrs.)
Proactive Global IT Software System Pvt. Ltd. (Chennai)
Skill – C++ Developers Experience Required – 2 Years to 5 Years Job Location – Pune Interview Location – Hyderabad
SMS APPLY BQF64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Software Engineer - Analytics (1-4 yrs.)
Financial Express Holdings Ltd(Fedby Information Service) (Chennai)
Software developer for a leading provider of web based financial products and tools which enable customers to analyse mutual fund data in forensic detail. Work in close co
SMS APPLY AZN14 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Systems Engineer (2-3 yrs.)
Sify Limited (Chennai, Coimbatore, Cuddalore)
Strong Knowledge of Linux / VMware and Windows • Strong knowledge in web server's Apache and IIS • Familiar with various packa
SMS APPLY 4ZG64 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Engineer( Hardware & Networking) (0-2 yrs.)
An IT based company client of Olympus (Bathinda, Chandigarh, Delhi/NCR, Gurgaon, Jalandhar, Jammu, Shimla)
Installation of anti-virus on desktops and remove Virus Configuration of Print devices (network and local) on desktops Desktop Configuration - Network, mail client, inter
SMS APPLY ZVH44 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Genuine Live Project (0-5 yrs.)
FCS Software Solutions (Ambala, Chandigarh, Dehradun, Delhi/NCR, Jaipur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad)
LIVE PROJECT IN LEADING IT COMPANY, NOT AN INSTITUTE. A must attend Project Training Program for all students in last semester or fresh pass out MCA/B. tech/BE/BCA
SMS APPLY 3KG64 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility to recruiters and enhance your job search. Start now
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
Unsubscribe      |      Report a problem
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may
be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.

This is a Computer-generated email, please do not reply to this message.
The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...