நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Pharmacokinetic and Biostatistics

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9232345

Dear ,


Position : AssistantManager/Manager

Education : BSc. /MSc.

Minimum Exp Required : 6 years at equivalent position for Postgraduate and 10+ years at graduate level

Salary Band : Negotiable

Knowledge Of Specialised Skill :

a) Should have fundamental knowledge of statistics
b) Use of WinNonlin Software (Version 5.2 or higher)
c) Use of SAS Software (Version 9.1.3 or higher)
d) Knowledge of SAS programming.

Key Performance Areas :
1. Preparation of Standard Operating Procedures for Pharmacokinetic and Biostatistics Department
2. Co-ordination with Principal Investigator for protocol preparation
3. Estimation of Sample Size for submission studies
4. Preparation of Randomization Schedule using SAS software
5. Estimation of PK parameters using WinNonlin software
6. Statistical Analysis for the PK parameters as per study protocol
7. Preparation of statistical report
8. Documentation and archival of statistical raw data
Key Functions & Responsibilities
1) To develop and validate SAS codes as per study design

2) Updates and modifications in statistical procedure as per different regulatory requirements.

3) Timely delivery of study results/reports to concerned authorities.

Regards
Bhagyashree- If your Profile matches to the criteria then call me on 9769487277 or mail me on my id-pharmajobs02@kingpinsindia.com
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Kingpins Management Consultancy) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...