நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Datawarehousing Opportunities -CSC

 
 
 
 
LOCATION:  Chennai                                                      

AREAS:  Datawarehousing, SQL, Teradata, Informatica, Unix

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational/ Professional Qualifications (Essential): BE/ ME/ MCA

Requirements: ETL Lead - Teradata
Job Code No : 110016I
Location: Chennai

· 6+ years experience in designing, implementing and maintaining high performance, high availability (24x7), large-scale data warehouse systems
·  Project leadership experience, including scoping and estimating, delegation and status tracking
· Excellent communication and organization skills. (Experience working with onsite-offshore model is a plus)
·  Proven results oriented person with a delivery focus.
· Ability to develop and iterate (in fast paced environment) based on conceptual ideas and evolving business requirements.
· Advanced technical skills including data warehouse design for Teradata, experience with Teradata utilities, SQL programming and UNIX shell scripting
· Extensive ETL and ELT development experience and ETL tool utilization (Ab Initio or Informatica a plus)
· Strong understanding of data warehouse concepts and best practices
·  Experience in building robust, re-usable, scalable applications
·  Excellent command of software development life cycle activities including analysis, design, development, unit and system testing, production deployment and post-production support
· Knowledge of customer support domain is a plus

Requirements: ETL Developer
Job Code No : 1000KPH
Location: Chennai

·     Minimum 3 + years of hands on experience in data warehousing;
·     Extensive experiences in large scale Teradata implementation or other RDBMS
·     Excellent skills in at least some of the following areas:
·     ETL development
·     SQL coding
·     Query performance tuning;
·     Hands on experience with Informatica,
·     Strong skill in Perl is a plus;
·     Must be self-motivated, creative and dedicated;
·     Good communication skills;
·     Must be a team player;

Responsibilities :

  • Excellent verbal and written communications skills required.
  • Excellent interpersonal skills and a team player approach required.

Jazakallah

Send me your resumes to azhicon@yahoo.com by mentioning the jobcode in the subject line
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...