நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

vacancy @ KNPC (Kuwait National Petroleum Company) 
 
 

Dear all,

 

Please forward this email if anyone interested to apply at KNPC. Very good salary package.

    إنقاذ شجرة، لا تطبع هذا البريد الالكتروني ما لم يكن ضروري حقاP

P Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary. 

 

Dear ALL; (Interested Applicants - Any Nationality)

Please find the below list of KNPC (Kuwait National Petroleum Company) present vacancies. We consider Overseas applicants. To those interested please send CV to karen.asuncion@heisco.com& send the following on URGENT BASIS in order to process your application to KNPC.Applicants should have atleast 6 years minimum experience in oil field/major refineries/petrochemical industries & oil & gas industries.


DOCUMENTS REQUIRED

1. Updated Resume
2. Copy of Educational Certificate
3. Work Experience certificate for minimum 6 years ( addressed to whomever it may concern)
4. Passport copy 1st and last page
5. Civil ID copy or residence copy (applicable only for local candidate)

Also please note that incomplete documents will not be processed.

Mechanical Design Engineer

New Recruitment

KD 1400

Welding & Fabrication Engineer

New Recruitment

KD 1400

Industrial Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

Risk Assessment Engineer (A)

New Recruitment

KD 1400

Risk Assessment Specialist (A)

New Recruitment

KD 2200

Chemical Engineer

New Recruitment

KD 1400

Process Engineer

New Recruitment

KD 1400

Mechanical Plant Monitoring Engineer

New Recruitment

KD 1400

Operating Engineer

New Recruitment

KD 1400

TRAC Engineer

New Recruitment

KD 1400

Instrument Maintenance Engineer

New Recruitment

KD 1400

Implementation Engineer

New Recruitment

KD 1400

Internal Comm. & Employee Relations Supervisor

New Recruitment

Sr. Engineer, Plans. Coordination

New Recruitment

KD 2000

Planning Specialist

New Recruitment

KD 2200

Logistics Engineer

New Recruitment

KD 1400

Draftsman

New Recruitment

KD 600

Quality Control Engineer

New Recruitment

KD 1400

Civil Construction Engineer

New Recruitment

KD 1400

Audit Engineer

New Recruitment

KD 1400

Sr. Audit Engineer

New Recruitment

KD 2000

Maintenance Planning Engineer

New Recruitment

KD 1400

Planning Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

Sr. Planning Engineer (minimum 10 years experience)

New Recruitment

KD 2000

Rotating Equipment Engineer

New Recruitment

KD 1400

Nurse (Male)

New Recruitment

KD 600

Nurse (Female)

New Recruitment

KD 600

Security Engineer

New Recruitment

KD 1400

Safety Engineer

New Recruitment

KD 1400

Safety Ergonomics

New Recruitment

KD 600

Occupational Hygiene Technician

New Recruitment

KD 900

Field Operator

New Recruitment

KD 900

Corrosion & Mettallurgy Engineer (B)

New Recruitment

KD 1600

Operational Planning Engineer

New Recruitment

KD 1400


Thanks & Best Regards,
Karen Joy C. Asuncion
Office Administrator, KNPC Secondment (ICD)
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. (KSC)
P.O. Box: 10155 Shuaiba 65452 , Kuwait

Tel: +965 23253000  +965 23253000 (ext: 3087)
Fax: +965 23260125
Emailkaren.asuncion@heisco.com
Website:www.heisco.com

 Joseph Puthenkandathil

SMCA Salmiya Area Secretary

Tel:25643157/66864379
M.B.SITHIQ MUNAVVAR.,
ABUDHABI..

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...