நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, August 28, 2011

Fwd: Exp : 6 months -3 Years / Qualification : B.Sc/B.Pharma---------- Forwarded message ----------
From: <nishant.sharma@poisehrassociates.com>Dear Friends,

(PLEASE READ MAIL TILL LAST)

We have got many suitable openings of trainee therapy business manager in Abbott India for Chennai location.

Age : Max 26 years

CTC : 2.15 LACS/ANNUM

Qualification : B.Sc/B.Pharma

Exp : 6 months -3 Years

Job profile : 

To meet with doctors , chemists & stockiest
To generate prescription
Generate new customer and increase business.
Implement the company strategy in proper way to enhance business
Achieving sales target

Eligibility:
Communication skills should be excellent

IF IT SUITS YOUR PROFILE OR LOOKING FOR JOB CHANGE THEN SEND YOUR UPDATED CV.

IF YOU KNOW SOMEONE WHO MAY BE INTERESTED THEN FORWARD THIS MAIL TO THEM AND HELP US IN FINDING CANDIDATES.

We will REWARD YOU with Rs. 2000 for the selection and joining of each candidate referred by you.

REGARDS,
NISHANT SHARMA
POISE HR
09310980058

Urgent! Have you Updated your resume recently? Only recently updated resumes get Interview calls. Update your resume now and bag that perfect job.

Disclaimer: The sender poisehrjobs of this email is registered with TimesJobs.com as poise hr associates ( hr@poisehrassociates.com, 312 A,Shivlok House II ,Karampura Comm.Complex,N.Delhi ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefrom
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...