நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

Fwd: Fresher Selection drive for Tier 1 IT companies.
Hi,
 
We would like to inform you that 'Freshers Selection drives' for 2011 passed out batch will be conducted shortly by various Tier 1 IT companies.
 
To participate in these selection drives, you have to register at our office. Registration is free.
 
The criteria for registration is as under:
 
Ø  Have 60% aggregate marks throughout from Xth standard onwards.
Ø  16 years of continuous education.
Ø  B.E (Expect Agriculture)/B. Tech (Except Biotech/Bio-informatics/Bio-Medical)
Ø  ME/M Tech (Except Biotech/Bio-informatics/Bio-Medical)
Ø  MCA / M.Sc (IT&CS only)
Ø  Passed out in 2011.
Ø  Good communication skills.
Ø  Registration in Cognizant's portals is mandatory ( https://careers.cognizant.com/)
 
 
If you fulfill the above mentioned criteria, then bring the following documents to our office for registration.
 
1.    Updated CV – 1 nos
2.    Passport size photographs – 3 nos
3.    Copies of all your educational certificates from Xth standard onwards – 1 nos
4.    Cognizant registration ID number.
 
Our address is as under:
 
Uclid IT Services Pvt Ltd
3rd floor, Maansarower, Above SBH,
Sri Nagar Colony Main Road,
Hyderabad.
 
Registrations can be done between 10 am to 5 pm from Monday to Friday.
 
Please note: Only those candidates who have registered with Uclid IT Services will be sent intimation for the selection drives.
 
Thanks, Rgds,
Freshers Selection Drives Team
Uclid IT Services Pvt Ltd
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...