நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

Fwd: Good openin for Accounts In Chennai !


 

----- Forwarded Message -----
From: Business Tree Consultants <vibha.businesstree@gmail.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Business Tree Consultants
Experience required for the Job: 3 - 6 years
Annual Salary of the Job: 1.0 - 3.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Dear Candidates,


Hello,

We have one very good opening with Bet medical for Accounts position in
> Chennai.

> Details are as follows :

> Must have handled Service Tax & TDS. Filed their returns independently.

> Knowledge in Tally.

> Exp- more than 5 years

> Salary up to 25 k pm
>
> Location : Chennai
>
> Good communication & interpersonal skills, willing to face challenges.
> Candidate with short notice period will be given preference.
>
> Good knowledge in accounts tally and ERP, finalization, TDS Provisions,
> Correspondence, Preparation of consolidated financial statements,
> Preparation of MIS report.
>
> In case if you are interested please send us across ur updated CV at
> vibha.businesstree@gmail.com asap with your current and expected ctc
> details.
>
> You can also refer your friends and colleagues who are looking for an
> excellent career opportunity.

Warm Regards

vibha
Business Tree Consultants
8105845111
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Business Tree Consultants (mona@businesstreeconsultants.com, Sector -10, NOIDA, Uttar Pradesh - 201301) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...