நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 27, 2011

Thousands more jobs at JobsCentral
Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
How to ace your interviewsGood Things Must Share

Hello,

You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SIM Global Education Master of Science in Engineering Business Management - The University of Warwick, UK Send Enquiry


Be a priority jobseeker!

Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Xilinx Asia Pacific Pte Ltd Senior Product Engineer - IRC76314Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
2
Gaelic Inns Pte LtdIT Manager Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
3
Seacare Manpower Services Pte LtdICT Executive required for School Exp. (Contract)Apply
Now!
4
THERMAL PTE LTDACMV SUPERVISOR (Mechanical & Electrical) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
Contingency PartnersCosting Executive. IT Industry. Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
6
The AdvertiserProcurement ExecutiveEntry, Exp. (Perm) Apply
Now!
7
CEI Contract Manufacturing LimitedProcurement Manager (Mechanical) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
8
MHE-Demag (S) Pte LtdSales Engineers Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
9
CEI Contract Manufacturing LimitedSoftware and Hardware Manager Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
10
CEI Contract Manufacturing LimitedSales & Marketing Manager (Proprietary Equipment) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
11
CEI Contract Manufacturing LimitedSenior / NPI Test Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
12
PMET Strategy Resources Pte LtdSYSTEM ENGINEER (Information Technology) Exp. (Perm)Apply
Now!
13
LANXESSTechnician (Fresh Graduate) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
LANXESSPlant Supervisor (Shift) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
15
LANXESSAutomation Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
16
Randstad Pte LtdContract Expense Analyst Exp. (Contract)Apply
Now!
17
Tanglin Trust School LtdCommunications (Technical) Executive Exp. (Perm)Apply
Now!
18
Institute of Mental Health/Woodbridge Hospital e-HR Senior Executive/ExecutiveEntry, Exp. (Perm)Apply
Now!
19
Infineon Technologies Asia Pacific Pte LtdManager/Staff Engineer, Process Development Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
20
Infineon Technologies Asia Pacific Pte LtdStaff / Senior Engineer, Loadboard & Contact Technology Exp. (Perm)Apply
Now!

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...