நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

Job opening in Quality Assurance(API) Department
---------- Forwarded message ----------
From: Navlakha Management Services <nirmalnms@gmail.com>The sender of this email is registered with Naukri.com as Navlakha Management Services

Experience required for the Job: 2 - 15 years

Dear Candidate,

Hi,

We have urgent opening in QUALITY ASSURANCE Department with SYMBIOTEC PHARMALAB LTD, INDORE (M.P) please see mentioned details:

Position: Asst Manager / Manager (API)

Location: Indore (M.P)

Qualification: Post Graduation in any stream & Management Degree

Joining Date: Immediately

Company Profile- www.symbiotec.in

Job Description:

FOR QUALITY ASSURANCE.-MANAGER

To Ensure â€" all products are designed and develop in a way that takes account of GMP and GLP.
To Ensure â€" arrangement are made for the manufacturer, supply and use of the correct starting and packaging materials.
To Ensure â€" all necessary control on starting materials, intermediates products, and bulk product and other in â€" process controls, calibrations, and validations are carried out:
To Ensure â€" the finish product is correctly processed and checked, according to the defined procedures.
To certify that each production batch has been produced and controlled in accordance with the requirements of marketing authorization.
To Ensure â€"satisfactory arrangements exist as far as possible that the products are stored, distributed and handled so that quality is maintained throughout their self-life.
Carry out the self-inspection and quality audits regularly and appraises the effectiveness and applicability.
To ensure evolution of training effectiveness.


If interested please sent your CV on nirmalnms@gmail.com and mention your total experience current CTC and Exp CTC

If not please refer your coulee.

Thanks and Regards
Nirmal Panwar
NMS ConsultantNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...