நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

JOB OPENING IN Store Department


---------- Forwarded message ----------
From: Navlakha Management Services <nmscareer@gmail.com>
Experience required for the Job: 2 - 15 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 10.0 Lacs

Dear Candidate,

Hi,

We have urgent opening in Store department with SYMBIOTEC PHARMALAB LTD, INDORE (M.P) please see mentioned details:

Position: Asst Manager / Manager (API)

Location: Indore (M.P)

Qualification: Post Graduation in any stream & Management Degree

Joining Date: Immediately

Company Profile- www.symbiotec.in

Job Description:

FOR STORE MANAGER

Authorized receipt of material from supplier.
Storage of materials with identification and also to ensure physical inspection, weight and test status.
Preparation of GRN.
Issue of RM / PM / EM & other miscellaneous materials and maintaining the stock of materials.
Maintaining the records of stores department.
To do the verification of weighing scale as per schedule.
Indenting materials required for various departments.
To ensure clean and safe work environment & to maintain good housekeeping in store.

If interested please sent your CV on nmscareer@gmail.com and mention your total experience current CTC and Exp CTC

If not please refer your coulee.

Thanks and Regards
Vikas Rao
7828513222
NMS Consultant


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...