நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 3, 2011

Fwd: !!TOP URGENT!! - office assistant required
From: ahamed.jami@gmail.com


  

    Assalamu Alaikkum,
  
           

               Required office assistant for the union insurance company p.sc ajman with good communication skills...nationality indian(tamil) experienced or fresher anything but within one week..pls send this mail to all our brothers..visa status visit/tourist..


contact me,
A.Ahamed Basha,
050-7783370.
Ajman.


--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "imantimes" group.
To post to this group, send email to imantimes@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
imantimes+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/imantimes?hl=en?hl=en
 
Pl. VISIT www.imandubai.org
__._,_.___
Recent Activity:
Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it?) - The Noble Quran 47:24

இந்தக்குழுமத்திற்கு உங்களது கருத்துக்களை  nellaieruvadi@yahoogroups.com என்ற மின்அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

பயனுள்ள தகவல்களையும் ஏர்வாடி சம்பந்தமான தகவல்கள் மற்றும் செய்திகளையும் அனுப்பலாம்.

உங்களுக்குத் தெரிந்த ஏர்வாடி நண்பர்களிடம் இந்தக்குழுமத்தைப் பற்றி தெரிவிக்கவும். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா
.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...