நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 3, 2011

Jobs for Quality Assurance Professionals @ leading MNC Software Org's. Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: Covenant Consultants <nivedita@covenantindia.net>The sender of this email is registered with Naukri.com as Covenant Consultants

Experience required for the Job: 4 - 10 years

Dear Candidate,

Greetings from Covenant Consultants!

We are looking for Software professionals for leading MNC Software Org's.
To know more Speak to us at 040 41301305 and write at nivedita@covenantindia.net

Positions Location:
Skill : Quality Assurance(CMMI L5-Implementation is must)
Total 4- 10 Yrs
Job Location: Chennai
Interview Location: Chennai

Innovative, willing to take challenges and aim achieve targets
looking for a good career and grow with the MNC Organisation.
Good Communication and presentation skills.
Willing to learn and having a positive attitude.


Contact Person: Nivedita Mohanty
Dress Code: Formals
If you are interested, kindly forward your updated resume mentioning your current CTC at the earliest.

Wish you all the Best!!! And kindly refer or pass this mail to your friends.

Nivedita
Executive - Talent Acquisition
COVENANT CONSULTANTS

"Fastest Growing Recruitment Company in India accredited by ERA"
Trade Centre, B- Wing, 103, 1st Floor,
North Main Road, (OPP) Pizza Hut,
Koregaon Park, Pune - 411 001
Direct: 020 - 41301305 / 020 41301304 / Mobile :
Fax: 044 4390 3915 / E-Mail: nivedita@covenantindia.net
Web : http://covenantindia.net
Connect with us on Facebook & Follow us on Twitter
Locations : Chennai : Bangalore : Hyderabad : Coimbatore : Pune
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (victor@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...