நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

Fwd: PT GROUP JOB IN HAMAD MEDICAL CORPORATION (HMC),1,500 bed Hospital Doha, Qatar.-

 
Dear group members,
The main aim is to help brothers and sisters,  kindly  send the messages to the known people in your surroundings..
The messages regarding job opportunities are forwarded messages. If any enquiries regarding such messages please contact the concerned / person / company...
 
 


 
 
HAMAD MEDICAL CORPORATION (HMC) is a prestigious and premium non-profit JCI Accredited health care provider in Doha, Qatar under the Ministry of Health with 6 hospitals having a total of 1,500 beds and has more than 23 years of experience in providing the best quality care for patients through its highly specialized medical facilities. Visit www.hmc.org.qa to know more.
Through the years, Hamad Medical Corporation has fulfilled its mandate of providing the best quality care for all patients irrespective of nationality, and played its role in providing "Health For All" as pledged by the State of Qatar.
One of the premier non-profit health care provider in Doha, Qatar established by Emiri decree in 1979, the Corporation manages four highly specialized hospitals: Hamad General Hospital, Rumailah Hospital, Women's Hospital, Psychiatric Hospital and the Primary Health Care Centers. It has coped with huge increases in demand during the past 23 years and provided quality care with its resources. The Corporation continues to provide cost efficient hospital care, and introduce modern methods of diagnosis and utilize state of the art therapy and management. This assures high quality health care for all.
 
Currently looking for professionals from  INDIA
 
 
APPLY ONLINE
 
 
 For More  Details Plz  Visit  Nearest Jerry Varghese Branch
 
STAFF NURSE - URO GYNAEC WARD
 
 
 
Job Code
:
JRE31571
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
 
STAFF NURSE - URO SURGICAL WARD
 
 
 
Job Code
:
JRE31570
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
 
STAFF NURSE - CARDIAC RECOVERY
 
 
 
Job Code
:
JRE31569
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
TAFF NURSE - CARDIAC HIGH DEPENDENCY
 
 
 
Job Code
:
JRE31568
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
STAFF NURSE - CATHLAB
 
 
 
Job Code
:
JRE31566
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
 
 
 
CARDIAC REHABILITATION
 
 
 
Job Code
:
JRE31565
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
TAFF NURSE - CARDIAC EMERGENCY
 
 
 
Job Code
:
JRE31564
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
STAFF NURSES - CTOT
 
 
 
Job Code
:
JRE31563
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSINGWITH 2 YRS. EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
 
 
 
TAFF NURSE - CCU
 
 
 
Job Code
:
JRE31562
 
 
 
Job Description
:
M.SC /B.SC NURSING WITH 2 YRS EXP.
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
STAFF NURSES - CICU
 
 
 
Job Code
:
JRE31561
 
 
 
Job Description
:
M.SC / B.SC NURSING WITH 2 YRS EXPERIENCE
 
 
 
Qualification
:
 
 
 
 
Experience
:
Home Exp:2 OverSeas Exp:0 Total Exp:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additional Information
:
 
 
 
 
Age
:
24 To 40
 
 
HAMAD MEDICAL CORPORATION (HMC) AUTHORIZED MANPOWER CONSULTANT:-
 
Jerry Varghese International Ltd.
(MUMBAI, BARODA, COCHIN, CHENNAI, TRIVANDRUM ,BANGALORE and HYDERABAD)
 
For More  Details Please  Visit  Nearest Jerry Varghese Branch..
 
 
 
 
Thanks
 
Darulmarva charity Services
India
 
--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
 
வலைக் குழுமங்களை பார்த்து நொந்து போயிருக்கிறீர்களா? என்னப்பா, எங்கே பாத்தாலும் சண்டை சச்சரவுதானா? நல்ல சமாசாரமே கிடையாதா என்று அலுத்துக் கொண்டதுண்டா? இந்த குழுமம் உங்களுக்காகதாங்க! ஊடகங்களில் அரிதாக பார்க்கும் நல்ல தகவல்கள், நேரில் பார்த்து அனுபவித்த நல்ல சமாசாரங்கள்,விழிப்புணர்வு செய்திகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அனைவருக்கும் பயனுள்ளவைகள் மட்டுமே இடம்பெரும். இன்ஷாஅல்லாஹ்.!
 
please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.jesusinvites.com -http://www.onlinepj.com - http://thowheedvideo.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...