நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

Fwd: accounting and auditing- immediate opening

----- Forwarded Message -----
From: Dreamweb Technologies <raziyah@careercampz.com>
\
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10241223

,

Hi

Greeting from Career campz!!!!

We are looking out Experienced candidate for our client

Company : Auditing firm

Job Location: Chennai

Experience: 3 to 6 yrs

Salary: best in the industry

Qualification:A Commerce Graduate with relevant experience or ca inter(final discontinued also preffered)

Key skills:Well Versed Knowledge of MS-Office and Tally

Experience of more than 3 years in the field of auditing and accounting.


preference would be given to candidates who can join on Earlier. If you are interested kindly call raziyah-9092093093 or mail-raziyah@careercampz.com

Kindly refer your friends too.

Regards
Raziyah
HR-recruiter
9092093093
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Dreamweb Technologies) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...