நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 29, 2011

JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 August 2011 19:38
Subject: JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>"Rabbi zidnee 'ilmaa"
My Lord! increase me in knowledge. (The Holy Quran-20:114)On Sun, Aug 28, 2011 at 1:47 PM, darul marva <darulmarva@gmail.com> wrote:


Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA


 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!

JAAZAKALLAH

Darulmarva charity Services

India

 

JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA

 

 

 

 

Darulmarva,Charity Service

----------* Serving the people *--------

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...