நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

VARIOUS JOB OPENINGS IN ALL OVER INDIAIIT Delhi
Location
::
Delhi
Position
::
SRF
Details Link
::
IIT Delhi
Location
::
Delhi
Position
::
Project Attendant
Details Link
::
IIT Delhi
Location
::
Delhi
Position
::
Research Associate
Details Link
::
IIT Delhi
Location
::
Delhi
Position
::
Project Associate
Details Link
::
IIT Delhi
Location
::
Delhi
Position
::
Project Associate
Details Link
::
IIT Bombay
Location
::
Mumbai
Position
::
Junior Research Fellow (JRF), Research Assistant (RA1), Senior Research Fellow (SRF)
Details Link
::
IIT Bombay
Location
::
Mumbai
Position
::
Assistant
Details Link
::
IIT Bombay
Location
::
Mumbai
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
IIT Bombay
Location
::
Mumbai
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
IIT Kharagpur
Location
::
Kharagpur
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
National Institute Of Mental Health And Neuro Sciences
Location
::
Bangalore
Position
::
Junior Resident
Details Link
::
National Institute Of Mental Health And Neuro Sciences
Location
::
Bangalore
Position
::
Senior Resident
Details Link
::
Jawaharalal Nehru University
Location
::
New Delhi
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
The Gauhati High Court
Location
::
Gauhati
Position
::
Junior Administrative Assistants
Details Link
::
National Institute Of Oceanography
Location
::
Goa
Position
::
Project Assistant
Details Link
::
National Institute Of Science Education And Research
Location
::
Bhubaneswar
Position
::
Ph.D. Program
Details Link
::
University Of Hyderabad
Location
::
Hyderabad
Position
::
DBT Postdoctoral Fellowship
Details Link
::
University Of Hyderabad
Location
::
Hyderabad
Position
::
Assistant Professor
Details Link
::
Central Board Of Secondary Education
Location
::
Delhi
Position
::
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST
Details Link
::
MAHATRANSCO
Location
::
Mumbai
Position
::
Jr. Engineer
Details Link
::
Institute Of Human Behaviour & Allied Sciences
Location
::
Delhi
Position
::
CLINICAL PSYCHOLOGIST
Details Link
::
Nattonal Environmental Engineering Research Institute
Location
::
Nagpur
Position
::
Project Assistant
Details Link
::
Public Service Commission, West Bengal
Location
::
West Bengal
Position
::
ASSISTANT ENGINEER
Details Link
::
West Bengal PSC
Location
::
West Bengal
Position
::
Assistant Engineer
Details Link
::
Institute Of Liver And Biliary Sciences (ILBS)
Location
::
New Delhi
Position
::
Instructor / Sr. Resident / Jr. Clinical Trial Coordinator / Asst Programmer
Details Link
::
University Of Calicut
Location
::
Kozhikode
Position
::
Research Fellows
Details Link
::
IIT Ropar
Location
::
Ropar
Position
::
Technical Assistant
Details Link
::
Directorate Of Maize Research
Location
::
New Delhi
Position
::
Technical Assistant
Details Link
::
BIT Pilani
Location
::
Hyderabad
Position
::
RA / SRF / JRF
Details Link
::
Dibrugarh University
Location
::
Assam
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
Dibrugarh University
Location
::
Assam
Position
::
Project Fellow
Details Link
::
Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University
Location
::
Chennai
Position
::
Assistant Professor
Details Link
::
G. B. Pant University Of Agriculture & Technology
Location
::
Pantnagar
Position
::
JRF
Details Link
::
Rashtriya Sanskrit Sansthan
Location
::
New Delhi
Position
::
Scholarship
Details Link
::
National Institute Of Malaria Research
Location
::
Delhi
Position
::
Apprenticeship Trainees
Details Link
::
NIT Jalandhar
Location
::
Jalandhar
Position
::
Research Associates (RA), Project Assistant
Details Link
::
State Health Society
Location
::
Bihar
Position
::
Psychologist, Social Worker, Data Entry Operator
Details Link
::
Staff Selection Commission
Location
::
Karnataka - Kerala Region
Position
::
Sub Inspector, Research Assistant, Senior Scientific Assistant, Assistant Librarian, Junior Engineer
Details Link
::
 
Thanks & Regards from,

T.H.Khaleelur Rahman.,MBA
E: rahman@reflexilco.com

REFLEX Integrated Logistics Pvt Ltd.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...