நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

Sundaram AMC Ltd- Executive - Compliances- Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: Aarohan Executive Search Services (P) Ltd <aarohansearch10@gmail.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Aarohan Executive Search Services (P) Ltd

Experience required for the Job: 1 - 4 years
Annual Salary of the Job: 1.0 - 2.0 Lacs - Best in Industry
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Position : Executive- Secretarial and Compliance

( Nature of Job- Desk, Assisting in the Dept. Of Company Secretaries)

Designation:Executive

Team: Secretarial

Company; Sundaram Asset Management Company Ltd.

Location: Chennai

Salary : 1.2 -1.8 lakhs per annum

Education and Experience: BA Corporate Secretaryship Or Graduates with relevant experience with 1-2 years work experience can also apply.

Desired Candidate Profile
* Strong communication skill, self motivated and ability to carry out duties of the Company Secretaries


Job Description
* Will be handling all compliance duties as per the instructions of the Company Secretaries.
* Co-ordinating, managing and monitoring all duties in the Secretarial department


If you are interested in this position , please forward your CV to aarohansearch10@gmail.com

If you have any friends who are interested, please pass it on.

Sundaram AMC Ltd is one of the leading Mutual Fund Houses and they manage the Sundaram Mutual Fund.

Regards,
Sushma Erevelles
Aarohan Executive Search Services P Ltd.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Aarohan Executive Search Services (P) Ltd (sushma.erevelles@gmail.com, ) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...