நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 9, 2011

Engineers & Designers for Oil, Gas, Chemical, Petrochemical, Offshore Industry

KIRPALANEY & ASSOCIATES (ENGINEERS) PRIVATE LIMITED, a global leader in offering technical support services to all major oil, gas, chemical, petrochemical, power, offshore and other process plant industries,  is in need of highly qualified personnel for their clients Overseas on immediate basis
 
 
We are looking to hire dynamic candidates in CIVIL, STRUCTURAL, MECHANICAL - ROTATING & STATIC, PIPELINE, PIPING, ELECTRICAL, INSTRUMENTATION & MECHANICAL COMMISSIONING personnel:Managers / Discipline Heads
Project Managers / Engineers
Process Engineers
Lead Engineers / Engineers
Designers / Checkers
PDS / PDMS / Intool Designers & Engineers
Offshore Engineers - Design
Commissiong Engineers - Mechanical

For all positions the candidates should have min 5 years of experience. Excellent growth opportunities and overseas exposure.

On short listing you would be informed. It would then be mandatory that the candidate meet with us prior to us suggesting our overseas clients on your final selection. Preference would be given to candidates who meet with us at our office.

Please send in your CV between Oct 31, 2011 to November 4, 2011
 

Kirpalaney & Associates (Engineers) Private Limited
Fleet Office, Delstar1st Floor
9-9A N S Patkar Marg, Kemps Corner
Mumbai 400 036
+91-22-23805558/9  +91-22-23806100 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...