நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

Excellent opportunities for "SQL Dev cum DBA" @ Chennai

----- Forwarded Message -----
From: Golden Opportunities Pvt Ltd <beenu@gojobs.biz>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Golden Opportunities Pvt Ltd
Experience required for the Job: 2 - 4 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Greetings!

I came across your profile and found it interesting for the position of "SQL Dev cum DBA" with an healthcare IT service provider in Chennai

SHOULD BE AVAILABLE FOR INTERVIEW IN ALWARPET (CHENNAI) ON WEEKDAYS (MONDAY TO FRIDAY) BETWEEN 10.30 AM - 7 PM!

Exp: 3 - 7 yrs

Location: Chennai

Skill set required:

SHOUD HAVE EXP IN SQL SERVER DEVELOPMENT
RICH EXP IN WRITING STORED PROCEDURES, TRIGGERS AND QUERIES
SHOULD HAVE EXP OR EXPOSURE IN DBA ACTIVITIES TOO.

If you feel you are the right candidate, kindly send your updated CV in word format to beenu@gojobs.biz

If you are not very keen in exploring the opportunities, kindly help with suitable references.

Thanks & Regards,
Beenu VV
044 43470144

NOTE: KINDLY IGNORE THE MAIL IF IRRELEVANT
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Golden Opportunities Pvt Ltd (rohin@goelearning.biz, V 6, (Old V 43) 12th Street Anna Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600040) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...