நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

PT GROUP - Jobs in Gulf


Assalamu Alaikkum,,,

Dear All

Please follow the links to view the Jobs details. 
Apply to email address provided in Jobs detail.

Web Designer / Developer - Qatar
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/web-designer-developer-qatar.html


Accountant Required - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/accountant-required-uae.html


Production Managers - Oman
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/production-managers-oman.html


Multiple Job Positions for a Premier Organization - Kuwait
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/multiple-job-positions-for-premier.html


Food Safety & Hygiene Manager - Qatar
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/food-safety-hygiene-manager-qatar.html


General Manager / Sourcing Leader / Projects Specialist - Saudi Arabia
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/general-manager-sourcing-leader.html


Credit Controller - Saudi Arabia
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/credit-controller-saudi-arabia.html


AutoCad Designer - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/autocad-designer-uae.html


Secretary / Salesman - Qatar
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/secretary-salesman-qatar.html


Full Time UG Faculty - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/full-time-ug-faculty-uae.html


Auditors Required - Qatar
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/auditors-required-qatar.html


Multiple Job Positions for a Reborn Spa and Salon - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/multiple-job-positions-for-reborn-spa.html


Accountants Required - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/accountants-required-uae.html


Project Engineers - UAE
Dated: Monday, October 03, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/10/project-engineers-uae.html


Accountant Required - UAE
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/accountant-required-uae_3828.html


Civil Engineer - Saudi Arabia
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/civil-engineer-saudi-arabia.html


Plant Mechanic / Hydraulic - Saudi Arabia
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/plant-mechanic-hydraulic-saudi-arabia.html


Surveyor / Electrical Supervisor / Air Condition / B MS Specialist / Plumbing Supervisor - Qatar
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/surveyor-electrical-supervisor-air.html


Accountant Required - UAE
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/accountant-required-uae_30.html


Accountant / IT Salesman / Merchandiser - Saudi Arabia
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/accountant-it-salesman-merchandiser.html


Architect Engineer / Construction Engineer / Kuwait
Dated: Friday, September 30, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/09/architect-engineer-construction.html


 
__,_._,___

-- 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...