நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

Immediate Openings in chennai-Thomson Reuters---------- Forwarded message ----------
From: Thomson Reuters India Pvt Ltd <jananee.g@thomsonreuters.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Thomson Reuters India Pvt Ltd

Experience required for the Job: 0 - 1 years
Annual Salary of the Job: Best in the Industry
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Hi,

Greetings from Thomson Reuters Inc.

Thomson Reuters is the world's leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, scientific, healthcare and media markets, powered by the world's most trusted news organization. With headquarters in New York and major operations in London and Eagan, Minnesota, Thomson Reuters employs more than 55,000 people in 100 countries. More information about Thomson Reuters and its financial performance can be found on www.ThomsonReuters.com.

Thomson Reuters is currently looking for M.Sc candidates Specialized in Chemistry (Pure or Applied), Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry passed out of 2010/2011. Interested candidates may directly Walk-in to the below given Venue between 04:00pm to 04:30pm on 3rd, 4th & 8th November 2011

Educational Qualification: ONLY M.Sc Chemistry (Pure or Applied), Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry

Exp: 0-1 years [Fresher"s preferred]

Work Location: Chennai

Role: Associate Research Analyst

Walk in Date: 3rd, 4th & 8th November 2011

Time: 04:00pm to 04:30pm

Contact Person: Jananee

Venue:
Thomson Reuters
5th floor Cafeteria, Acropolis,
#148, Dr. Radhakrishnan Salai,
Chennai - 600 004.
Land Mark: Adjacent to Savera Hotel.

If you are not meeting the above mentioned criteria, you may refer your friends for this opportunity

Documents to Carry:

The 2010/2011 pass outs need to carry all their mark sheets for the highest qualification till the last semester and should not have any back logs.
Candidates are required to carry proof for their identification for security verification at Acropolis Entrance in Chennai (PAN Card, Driving License, Election Card or Passport). Candidates without any proof of identification will not be allowed to enter the premises.

Regards,

Team HR - Thomson Reuters.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Thomson Reuters India Pvt Ltd (arpit.jain@thinkhub.in, 3 Times Square NY, New York - 1) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...