நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

TCS OPENINGS - DONT MISS IT---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>


Get your buddies registered on http://www.careers.tcs.com and share the EPIR Number with sangita.s@tcs.com

   Associates who refer their buddies by 15th November, 2011 stand to win additional GEMS points.
Those who refer their buddies after 15th November will be eligible for the regular BYB reward as per the existing policy.

Skill PLM (Product Lifecycle Management)
Role PLM Strategy Consultant
Experience Band 10+ Years
Requirement (JD) We are looking for candidates with implementation experience in any PLM Solution and possessing the below competencies:
 • At least 1 or 2 engagements on  Consulting Activities (PLM Visioning, Roadmap definition, Business Case Facilitation) with leading global customers. 5+ Years of experience with any PLM Product –Solution Definition and deployment
 • Ability to do Process Study workshop, Mapping,  Perform Gap analysis and evolve To-Be Process Definition and Defining KPIs
 • Working in Industry  preferably discrete manufacturing in areas of R&D, Product Development or Manufacturing  or Service lifecycle
 • Good Oral and Written communication skills with ability to Conduct Workshop.
 • Willingness to travel worldwide. Leadership abilities to manage and lead organizational change during PLM implementations
Location Across multiple locations
 
Skill VLSI (Very Large Scale Integration)
Role-1 ASIC -Front end Design/RTL profile
Experience Band 3-5 Years
Requirement (JD)
 • In this position, the candidate is expected to lead/work with a team of engineers to design the building blocks (soft IPs) for next generation chips (including SOCs) for the different market segments.
  • ASIC design experience in front end processes including Microarchitecture, RTL development, functional and performance verification, preliminary synthesis using Synopsys DC or similar tools. Need to be good in timing concepts.
  • Expertise in micro-architecture, design of design blocks (IP) to system-on-chip (SoC) components
  • Experience in one/more of the following system bus interfaces like PCI_Express, USB, SATA, SDIO, MIPI and /or AMBA.
 • Role -2 ASIC - Verification engineers with System Verilog experience
  Experience Band 3-5 Years
  Requirement (JD)
 • Strong verification with OVM / UVM & SystemVerilog
 • Experience with embedded microprocessors (i.e. ARM, ARC, MIPS, PowerPC, etc.)
 • Role -3 ASIC- Physical Design
  Experience Band 3-7 Years
  Requirement (JD)
 • Candidates are expected to have sufficient hands-on experience in the following areas:
 • Place & Route using Magma BlastFusion, Test analysis, Floor Planning, Power planning, Clock Tree Synthesis, Static Timing Analysis, Cross talk & Power Analysis  and Physical Verification
 • Candidates should have participated in one or more design tape-outs of complex multi-million gate ASICs (in the 65nm or 45nm technology nodes)
 • Candidates should be conversant with industry-standard tools like: Synopsys, Magma, Calibre, Cadence.
 • Location Across multiple locations
   
  Skill EAM (Enterprise Asset Management)
  Role EAM Technical Consultant
  Experience Band 3-8 Years
  Requirement (JD) We are looking for BE / BTech / ME / M Tech / MCA / MSc Graduate with hands on working experience on any CMMS (EAM) product like Maximo, SAP PM, Oracle eAM, Datastream, etc.
  • Working experience in least one Database System - Oracle, SQL, etc.
  • Working experience in Java.
  • Upgrade/Implementation experience in 2 full life cycle projects.
  • Data Migration experience is preferable.
  • Knowledge of all quality processes followed in a typical project delivery.
  • Decent understanding of functional aspects preferably from a domain like Oil & Gas, Pharmaceuticals, Medical Devices & Diagnostics, Energy, Metals, Chemicals, Utilities, Automotive and Discrete Domains.
  Location Across multiple locations
   
  Skill MES (Manufacturing Execution Systems)
  Role MES Functional Consultant
  Experience Band 8-10 Years
  Requirement (JD) We are looking for Engineering Graduates with 10+ years of experience in Manufacturing Execution Systems, Manufacturing Processes (discrete / batch / continuous), Shop-floor IT Systems, and preferably having good knowledge in MESA / ISA 95, S 88 standards
 • Preferred Domain/Industry: Automotive, Pharmaceuticals, Food & Beverage, Utilities (Water, Power, Oil & Gas), Mines-Metals-Minerals
 • Excellent communicator – both written and in executive level presentation
 • Additional Exposure - Application interfacing with ERP/ PLC/ DCS, Industrial Drives, & HMI/ SCADA based automation platforms, Operational Excellence Practices such as TPM/TPS (Toyota Production System), Lean, Six Sigma, Total Quality Management (TQM), Kanban, error-proofing / poke yoke and Deploying any Mfg IT / Manufacturing Execution System (MES) product.  
 • Location Across multiple locations
   
  Skill VCO (Value Chain Optimization)
  Role VCO Consultant
  Experience Band 8-12 Years
  Requirement (JD) We are looking for engineers with experience in supporting consulting engagements with frameworks, templates, necessary artifacts.
 • Supporting proposal delivery, research and customer profiling.
 • Exposure to business processes and IT used in two or more of functional areas such as Engineering, Product Development, Manufacturing, Maintenance, Manufacturing Engineering, Sourcing, Plant Design.
 • Minimum 5-8 years of Industry experience in manufacturing and/or engineering or related functions with some experience in contributing to business process improvements in the function / processes.
 • Minimum of 2-4 years of experience of consulting either with consulting firms or in industry along with consulting firms on initiatives such as Business Process Re-engineering, IT assessment, Value Chain Optimization in business process areas like Engineering, New Product Development, Manufacturing Operations, Inbound Supply Chain, Manufacturing Engineering and Manufacturing Asset Management / Maintenance.
 • Location Across multiple locations
  Special Bring Your Buddy Scheme
  Grades
  Existing Reward Amount (INR)
  Additional TCS GEMS Reward (GEMS)
  Total Rewards for EIS Skills
  C1
  5,000
  5,000
  Rs. 5,000 + 5,000 GEMS
  C2
  12,500
  7,500
  Rs. 12,500 + 7,500 GEMS
  C3A
  18,000
  10,000
  Rs. 18,000 + 10,000 GEMS
  C3B
  25,000
  12,500
  Rs. 25,000 + 12,500 GEMS
  C4
  32,000
  15,000
  Rs. 32000 + 15,000 GEMS
  C5
  50,000
  20,000
  Rs. 50,000 + 20,000 GEMS

  * As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
  *All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
  *The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
  *EPIR number is mandatory to be eligible for the reward


  Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • Copy of PAN Card #
  • Class 10 Mark-Sheet
  • Class 12 Mark-Sheet
  • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
  • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
  • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
  • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
  • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
  • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

  TCS Eligibility Criteria
  • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
  • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

  3 Simple Steps to Refer your buddy

  Step 1: Create buddy's profile  

  Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.


  Step 2: Ask buddy to confirm profile

  Your buddy needs to log on to
  http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

  Step 3: Ask buddy to upload resume

  Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


  To Know more about BYB

  Log on to
   UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

  For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" a
  t 4225968 or TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111)
  write to us at
   tcs.budzee@tcs.com  or  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

  Feedback

  Please share with us your feedback on
  Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form


  =====-----=====-----=====
  Notice: The information contained in this e-mail
  message and/or attachments to it may contain
  confidential or privileged information. If you are
  not the intended recipient, any dissemination, use,
  review, distribution, printing or copying of the
  information contained in this e-mail message
  and/or attachments to it are strictly prohibited. If
  you have received this communication in error,
  please notify us by reply e-mail or telephone and
  immediately and permanently delete the message
  and any attachments. Thank you
  No comments:

  Post a Comment

  மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...