நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

JOB OPENINGS ALL OVER INDIAIntelligence Bureau
Location
::
Across India
Position
::
SECURITY ASSISTANT (EXECUTIVE)
Details Link
::
Anna University
Location
::
Chennai
Position
::
Teaching Fellow
Details Link
::
Mahatma Gandhi University
Location
::
Kottayam
Position
::
Computer Lab-In-Charge
Details Link
::
Nitori International Scholarship Foundation
Location
::
Across India
Position
::
Scholarship
Details Link
::
Yonex Sports Foundation
Location
::
Across India
Position
::
Scholarships
Details Link
::
Aalto University
Location
::
Across India
Position
::
Ph.D. Programme
Details Link
::
Liverpool Hope University
Location
::
Across India
Position
::
International Postgraduate Scholarship
Details Link
::
North East Institute Of Science And Technology
Location
::
Jorhat
Position
::
Scientist,
Details Link
::
Bhagwan Mahavir Hospital
Location
::
New Delhi
Position
::
Sr. Resident
Details Link
::
National Agri-Food Biotechnology Institute
Location
::
Punjab
Position
::
Manager Administration, Institute Engineer, Library-cum-Informatics Officer, Assistant Engineer, Management Assistants
Details Link
::
Central Plantation Crops Research Institute (CPCRI)
Location
::
Kerala
Position
::
Subject Matter Specialist
Details Link
::
University Of Kalyani
Location
::
West Bengal
Position
::
JRF
Details Link
::
Bhagwan Mahavir Hospital
Location
::
New Delhi
Position
::
Sr. Resident
Details Link
::
Indian Institute Of Natural Resins And Gums
Location
::
Jharkhand
Position
::
Tech.Officer, Sr. Mechanic, Sr. Lab. Asstt,
Details Link
::
Guru Gobind Singh Indraprastha University
Location
::
New Delhi
Position
::
Consultant Planner, Consultant Assistant Planner
Details Link
::
Travancore Titanium Products Ltd.
Location
::
Trivandrum
Position
::
IT Hardware Trainees
Details Link
::
Jawaharlal Nehru Krishi Viswavidhyala
Location
::
Jabalpur
Position
::
Data Entry Operator
Details Link
::
Birbal Sahni Institute Of Palaeobotany
Location
::
Lucknow
Position
::
Research Associate
Details Link
::
CSIR - Central Electrochemical Research Institute
Location
::
Karaikudi
Position
::
Project Assistant
Details Link
::
Visva-Bharati, Santiniketan
Location
::
West Bengal
Position
::
Research Fellows
Details Link
::
Institute Of Pesticide Formulation Technology
Location
::
Haryana
Position
::
Research Associate
Details Link
::
Institute For Development Policy And Management
Location
::
Across India
Position
::
Equity and Merit Scholarships
Details Link
::
Lakshadweep Administration
Location
::
Lakshadweep
Position
::
Project Assistant
Details Link
::
Bharat Heavy Electricals Limited
Location
::
Bhopal
Position
::
Para Medical Staff
Details Link
::
Sree Chitra Tirunal Institute For Medical Sciences &technology
Location
::
Kerala
Position
::
Junior Research Fellow
Details Link
::
University Of Mumbai
Location
::
Mumbai
Position
::
PROJECT FELLOW
Details Link
::
National Institute For Research In Reproductive Health (NIRRH)
Location
::
Mumbai
Position
::
Field Investigator
Details Link
::
Vegetable & Fruit Promotion Council Keralam
Location
::
Kochi
Position
::
Engineer, Field Assistants
Details Link
::
Central Salt & Marine Chemicals Research Institute
Location
::
Bhavnagar
Position
::
Project Assistant
Details Link
::
Spices Board
Location
::
Cochin
Position
::
Market Intelligence Officer
Details Link
::
IIT Roorkee
Location
::
Roorkee
Position
::
Project Fellow
Details Link
::
National Institute Of Mental Health And Neuro Sciences
Location
::
Bangalore
Position
::
Research Associate
Details Link
::
University Of Madras
Location
::
Tamil Nadu
Position
::
Junior Research Fellows, Field Assistant
Details Link
::
Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas
Location
::
Across India
Position
::
scholarship programme
Details Link
::
Nuclear Power Corporation Of India Limited
Location
::
Maharashtra
Position
::
Nurse / Scientific Assistant / Pharmacist
Details Link
::
The University Of Auckland
Location
::
Across India
Position
::
BBIM Scholarship
Details Link
::
Disclaimer:This email has been send to you as you joined our group. If you do not want to receive any newsletter from us, you are requested to unsubscribe now. The unsubscribe link is given on the top as well as below the main content. Please do not reply this mail and request us to unsubscribe because unsubscribe link is given and you have to click on that link. We repeat again please do not reply and unsubscribe if you do not need any more email from us. Use HTML supported email client for better visibility. --- Thanks for your cooperation.

.. . .. . .. . .. .. ... .... . . . ... . .. ... .
Reply via web | Reply to sender | To reply to group use "Reply to all"
Who else read this? Find out | Start new conversation
View member profiles | Visit group
Want to stop these emails? Unsubscribe Grouply Create your own group!
. ... .. . ... . . . .... ... .. .. . .. . .. . ..--
Thanks & Regards from,

T.H.Khaleelur Rahman.,MBANo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...