நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 10, 2011

Position: Chief Accountant

----- Forwarded Message -----
From: International Manpower Resources Pvt Ltd <resources@imr.in>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10559680

Dear J.Mabu,

Position:- Chief Accountant
Work Location:- Sudan, North Africa.
Experience required:- Minimum 6 years.

Excellent Salary +free bachelor accomodation+free food+medical

ONLY SERIOUS INTERESTED CANDIDATES SHOULD SEND THEIR UPDATED CVs IMMEDIATELY AT
resources@imr.in


Regards,

Milan Bathh
(International manpower resources pvt ltd)
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: International Manpower Resources Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...