நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 9, 2011

OPPORTUNITIES IN LIFE SCIENCE DOMAIN CONSULTING


Mailto: muhammad.a@tcs.com


Get your buddies registered on http://www.careers.tcs.com and share the EPIR Number with deepak.nathan@tcs.com | narendra.chandel@tcs.com | sanjay.trehan@tcs.com (CC)

Skills
Experience Band
Requirement (JD)
Validation Specialists 3 to 8 Years
 • Hands On experience of CSV implementation, GxP IT Compliance, CFR Part 11
Product Specialists 3 to 8 years Techno Functional Product experience in one of following areas -
 • Pharmacovigilance (Argus Safety, Interchange, ARGUS Insight, ARISg, agXchange, AERS,Oracle Clinical, Emperica Signal Detection)
 • Clinical Operations & Data Management (Siebel eClinical, Oracle Clinical, Planisware, Oracle LSH, Clintrial, Medidate, RAVE, EDC etc)
 • Sales and Marketing (Salesforce.com, Veeva CRM, Aprimo, Unica and others)
 • Supply Chain Management / GRC / BI /Business Objects
 • Domain Consultant 6 to 12 years
 • Should have sound knowledge of one or more business processes in following areas - Discovery / Clinical Development / Supply Chain Management / Manufacturing / QA / Pharmacovigilance / Sales and Marketing / Computer System Validation
 • Should have experience of internal or external consulting / implementation / solutioning
 • Preferably from a consulting company background, international experience, flexibility to travel
 • Industry Leader / SME / Lead 12 to 18 years
 • Should have sound knowledge of one or more business processes in following areas - Discovery / Clinical Development / Supply Chain Management / Manufacturing / QA / Pharmacovigilance / Sales and Marketing / Computer System Validation
 • Should have experience of internal or external consulting / implementation / solutioning
 • Preferably from a consulting company background, international experience, flexibility to travel
 • Should be able to independently establish / transform specific domain center of excellence, evolve new offerings
 • Participated in Industry Events, published papers


 • * As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.

  *All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.

  *The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
  *EPIR number is mandatory to be eligible for the reward


  Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • Copy of PAN Card #
  • Class 10 Mark-Sheet
  • Class 12 Mark-Sheet
  • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
  • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
  • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
  • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
  • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
  • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

  TCS Eligibility Criteria
  • Engineering or domain relevant Graduation / Post Graduation with minimum 3 years of relevant experience post Qualification
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

  3 Simple Steps to Refer your buddy

  Step 1: Create buddy's profile  

  Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.


  Step 2: Ask buddy to confirm profile

  Your buddy needs to log on to
  http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy)
  and confirm the profile.


  Step 3: Ask buddy to upload resume

  Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


  To Know more about BYB

  Log on to
   UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

  For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" a
  t 4225968 or TCS Careers Service line Toll free (1800-209-3111)
  write to us at
   tcs.budzee@tcs.com  or  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy >
  Join the Forum


  Feedback

  Please share with us your feedback on
  Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form


  =====-----=====-----=====
  Notice: The information contained in this e-mail
  message and/or attachments to it may contain
  confidential or privileged information. If you are
  not the intended recipient, any dissemination, use,
  review, distribution, printing or copying of the
  information contained in this e-mail message
  and/or attachments to it are strictly prohibited. If
  you have received this communication in error,
  please notify us by reply e-mail or telephone and
  immediately and permanently delete the message
  and any attachments. Thank you




  No comments:

  Post a Comment

  மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...