நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 28, 2011

Work Positions in Middle East


 

Dear All

Please follow the links to view the Jobs details. Apply to email address provided in Jobs detail.

Production Supervisors - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14147


Deputy HR Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14149


Sales Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14151


International Finance Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14155
For more
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you wish to make your friends to receive such e-mails, Kindly send their e-mail addresses. If you do not wish to receive such e-mails, Kindly let me know. I apologies for the any inconvenience caused in this regard.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...