நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 28, 2011

Job opportunities for Statistics Modeling. Bring Your Buddy


---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A muhammad.a@tcs.com

Muhammad Riyaz A
____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/26/2011 07:52 PM -----
From: Bangalore.BringYourBuddy@tcs.com
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 09/23/2011 09:02 PM
Subject: Job opportunities for Statistics Modeling. Bring Your Buddy
Sent by: Internal Broadcast

Openings with TCS KPO, Bangalore!Requirement Details:
Role
Qualification
Desired Skill SetTeam Member

(Modeling Analyst)

MSc/MTech/BSc/MA  – Stats/Maths/Operation Research/Econometrics with
1-4 years experience in Statistical Modeling

MBA Finance/Computer Science will NOT suit this requirement

*ONLY FULL TIME COURSES CONSIDERED

• Experience in Statistical modeling
• Strong understanding of modeling techniques and applications
• Experience in SAS/SPSS will be an added advantage
• Should be good with use of Excel
• Basic understanding of Market Research
• Excellent communication skills- MUST


Eligibility Criteria:

• Should have completed 15 years of regular education
• Should be flexible working in shifts
• Should NOT have more than 2 yrs of gap in academics/career
• Should NOT have attended any TCS interview in last 6 months

If your Buddy's profile matches the above mentioned criteria, register the profile on Global Recruitment System* and send the resume along with EPIR number, to "bangalore.bringyourbuddy@tcs.com".    Subject: <Name of applicant> Statistical Modeling


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

Warm Regards,
Bangalore Bring Your Buddy Team
Tata Consultancy Services
Mailto: bangalore.bringyourbuddy@tcs.com
Direct Line: +91-80-6724-2000 Extn: 1441
Website:
http://www.tcs.com
____________________________________________
Experience certainty. IT Services
                                         Business Solutions
                                         Outsourcing
____________________________________________


 =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...