நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 30, 2011

Openings for Chemistry Teachers with Excelsoft in MYSORE


---------- Forwarded message ----------
From: Excel Soft Technologies Pvt Ltd <savithri.e@excelindia.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Excel Soft Technologies Pvt Ltd

Experience required for the Job: 4 - 15 years
Job Location: Mysore

Dear Candidate,

Hi,

To give you a brief introduction about our organization, Excelindia is an e-learning products company.

We are a fully owned subsidiary of Excelsoft group. The group comprises of more than 800 talented individuals specialising in product development, instructional design, content development and support services. Our learning solutions are in use by more than 500 organizations and millions of users worldwide.

Pegasus is one of the largest Assessment Management platforms (e-Learning) in the world, co-owned by Excelsoft Technologies, Mysore and Pearson Publishers of the USA. Pearson publishing house (the largest publisher in the world) provides Pegasus to its customers (colleges and schools) in North America as a hosted model (SaaS). Pegasus, today hosts over 300,000 courses for Pearson customers. It generates a revenue of 300m US$ for Pearson, and boasts of close to 1.5 million registered users. During peak load, the application receives 40 million hits a day, and about 300,000 unique users per month, with concurrent usage going up to 15,000 users per hour.
The platform is in an active state of development, with the total development team size of 350 (including QA, Project Management, Performance, Database, Support) spread across three locations Mysore, NOIDA and Vancouver. Pegasus currently has 3 parallel release branches currently in production one for Higher Education customers, one for School (K-12) customers, and the third one for a niche Language Practice Tests market. A typical release effort comprises of close to 5,000 developer days of effort, with addition of over 100 new features of varying size and complexity.
Pegasus has been built using the latest Microsoft .NET stack ASP.NET 4.0, SQL Server 2008, Windows Server 2008, Visual Studio 2010. The code base is over 2.5 million LOC. The data foot print on production is close to 10 Tera Bytes.
In all sense, Pegasus is the perfect example of a large successful enterprise application. With new demands coming from the growing HED and Schools markets, Pegasus is expected to grow in numbers over the next 2-3 years reaching up to 10 times the peak usage that we are currently achieving. An additional 1.5 million users are expected to come on board Pegasus during Fall 2011 semester in North America.

The current opening is for Learning Designer and the JD is mentioned below as:

Subject : Chemistry

Job Description:

The learning designers will design the learning experiences for schools.

“Designing the learning†involves the following :

• Preparing creative lesson plans
• Sourcing appropriate digital learning objects
• Creating classroom activities & developing resources
• Developing laboratory based activities
• Developing activities beyond the curriculum at a higher level of learning.
• Implementing and testing products

Qualification and Experience:

• A graduate degree in the subject from a reputed institution
• Deep understanding of domain and its integrated significance
• At least 4 years of relevant experience in renowned schools.

Attributes and personal competencies:

• Novel and original ways of thinking and doing
• Fluency in English
• Good interpersonal skills


JOB LOCATION - MYSORE
PLEASE REVERT WITH YOUR RESUME, CURRENT, EXPECTED CTC AND WILLING TO WORK IN MYSORE.

Thanks & Regards
Savithri Ereshime
EXCEL-SOFT TECHNOLOGIES LTD.
2nd floor, GINSERV , No.1, HAL 3rd Stage,
Behind Hotel Leela Palace, Kodihalli, Bangalore â€"560008
Phone : 9342354590 |www.excelindia.com
Is this job relevant to you? Yes No

Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Excel Soft Technologies Pvt Ltd (karthiks@excelindia.com, 1-B,Hootagalli Industrial Area Hunsur Road, MYSORE, Karnataka - 570018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...