நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 28, 2011

Walk-In drive for SAS PROGRAMMER

Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/28/2011 10:22 AM -----
From: Mumbai.bringyourbuddy@tcs.com
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 09/28/2011 05:51 AM
Subject: Walk-In drive for SAS PROGRAMMER
Sent by: Internal Broadcast

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward


Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
  • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
  • Candidates should have good communication skills.
  • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO


Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


To Know more about BYB

Log on to
 UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)

Log on to
Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...