நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 30, 2011

Excellent Opening with Godrej & Boyce (Chennai), contact us urgently


----- Forwarded Message -----
From: Elite Placements <poornima@eliteplacements.org>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Elite Placements
Dear Candidate,
Dear Candidate,

Greetings from Elite Placements!

This is in reference to an opportunity with well known Company Godrej & Boyce


Position â€" Executive/ Sr Executive -Commercial
Location â€" Chennai
Minimum Experience Required: 2 to 5 yrs
Qualification: B.Com/ BBA/ B.Sc

Salary Range (INR per annum): As per industry standards

Job Profile:

1. Processing of accounting transactions in Baan Finances Treasury & JV Module
2. Availing of Service tax input credit & ensuring proper documentation
3. Regular interaction with banks & ensuring completion of bank reconciliation on time
4. Coordinating with HO treasury section for ensuring better funds management
5. Visiting other branches to carry out accounting activities as & when required
6. Preparing MIS & other statements

Notice: - People having 55-60% from 10th onwards in their academics need to apply only.

Current CTC:
Exp CTC:
Current Location:
Notice Period:
Current Job Profile:
Reason for looking change:

If you are looking for job change revert me with your updated profile urgently or as soon as possible.

With warm Regards,
Poornima
Elite Placements
+911164633389
poornima@eliteplacements.org
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Elite Placements (msinha_ipm0406@yahoo.com, jagdeo path, PATNA, Bihar - 800002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...